International evaluering får stor betydning for næste generations vandplaner

Den internationale evaluering af det faglige grundlag af vandområdeplanerne, viser, at er behov for et retningsskifte frem mod den tredje vandplanperiode, mener regeringen. Evalueringen afslører nemlig væsentlige svagheder med det faglige grundlag.

Selvom et udkast til den rapport som et internationalt forskerpanel var i Danmark for at skrive i sidste måned i flere uger har været offentlig tilgængelig, så er det faktisk først fredag, at rapporten officielt er udgivet i sin endelige version.

Det er derfor også først nu, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) udtaler sig om den internationale evaluering af det faglige grundlag i vandområdeplanerne. I en pressemeddelelse fra ministeren, der lige nu befinder sig i Japan på et handelsfremstød, lyder det, at den internationale evaluering viser, at der er behov for et retningsskifte i beskyttelsen af vandmiljøet.

Som Effektivt Landbrug også skrev for tre uger siden efter, at have fået aktindsigt i rapporten, så peger de internationale forskere nemlig på flere væsentlige svagheder i det faglige grundlag, som vandområdeplanerne bygger på.

- Forskerne peger på, at vi ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for de særlige forhold, der kan gøre sig gældende i de enkelte vandområder. Der bør for eksempel forskes mere i behovet for yderligere reduktion af fosfor og en sæsonbaseret regulering af kvælstofudledningerne.

- Såfremt vi på den baggrund vurderer, at en yderligere reduktion af fosforudledninger og en sæsonbaseret kvælstofregulering kan sikre, at konkrete fjorde og kystvande kan komme i god økologisk tilstand, vil vi selvfølgelig om muligt iværksætte sådanne nye initiativer, siger Esben Lunde Larsen. 

Rigtigt at starte

Der har siden rapportudkastet kom frem for tre uger siden været stor uenighed i, hvordan evalueringen skal tolkes. Forskere fra Aarhus Universitet har været ude at sige, at de ser evalueringen som en blåstempling af dansk havforskning. Panelet skriver blandt andet i sin rapport, at Danmark rent fagligt er ledende på området i Europa. Fra Esben Lunde Larsen lyder det, at ekspertpanelets konklusioner viser, at det var helt rigtigt at få nye øjne på det faglige grundlag.

- Og jeg mener, at det giver anledning til et retningsskifte, så vi får bredt vores syn ud på, hvad der er årsag og virkning i de enkelte vandområder. For mig er det vigtigt, at ingen landmænd bliver stillet over for reduktionskrav, som ikke er fuldt ud velbegrundet rent fagligt, siger Esben Lunde Larsen.

 

Læs også