Liste skal hjælpe mod vanskelig majshøst

Årets meget vanskelige majshøst får DM&E til at lave en liste over maskinstationer, der råder over finsnittere udstyret med bælter eller tvillinghjul.

DM&E lyder det, at majshøsten i år er særdeles vanskelig. Specielt i Jylland er der egnsvis store problemer med majshøsten. Den megen nedbør gør det umuligt at færdes på de værst udsatte steder, og hvor der kan køres, er snitterens kapacitet ofte stærkt nedsat.

 Ifølge DM&E nævnes der eksempler på, at kapaciteten reduceres fra 3-4 ha/t til ca. 1 ha/t, og at klargøringstiden øges med op imod en time pr. medarbejder. Alt i alt betyder det, at majshøsten går langsommere end normalt.

Situationen skaber frustration hos både landmænd og maskinstationer, hvilket er forståeligt. Men der skal fra DM&E side opfordres til, at den gode tone bevares. Maskinførerne gør deres bedste under de givne forhold.

 For at hjælpe de landmænd der bor i de områder hvor almindelig hjulmontering ikke rækker i år, laver DM&E en liste over maskinstationer, der råder over finsnittere udstyret med bælter eller tvillinghjul.

Listen offentliggøres mandag 23/10 på www.dmoge.dk, og er ment som en sidste udvej. Bedste løsning er, at landmanden finder en løsning sammen med den lokale maskinstation, lyder det.

 

 

Læs også