Landmænd får nye stalde på den halve tid

Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser er næsten halveret på fire år.

Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser er forkortet endnu engang og er nu på 4,4 måneder. Det viser Miljøstyrelsens nye husdyrstatistik for første halvår af 2017.  Sagsbehandlingstiden er over de sidste par år reduceret væsentligt. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7,9 måneder.

- Der er grund til at glæde sig på landmændenes vegne, når de ikke skal bøvle med lange sagsbehandlingstider. Det er vigtigt med hurtig afklaring, så de ved, hvilke krav de bliver stillet overfor, når de fx gerne vil ombygge deres stald eller udvide, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, der gav mulighed for at ansøge om fleksibel anvendelse af driftsarealer, ligesom der er udviklet et nyt it-system, der skal understøtte, at sagsbehandlingstiderne på sigt kan reduceres yderligere.  Der vil blive fastsat nye servicemål i forlængelse af de nye regler. 

- Enkelte kommuner har dog stadig problemer med lange sagsbehandlingstider.  Jeg har bedt Miljøstyrelsen kontakte de pågældende kommuner med henblik på at afklare om vejledning og lignende kan hjælpe dem med at nedbringe sagsbehandlingstiden, siger Esben Lunde Larsen.

Morsø Kommune er den kommune, der har hurtigst sagsbehandlingstid.

- Jeg synes, det er dejligt at se, at Morsø Kommune er den kommune i landet, der behandler sager om husdyrgodkendelse hurtigst. Kommunen har nedbragt sagsbehandlingstiden betragteligt i de seneste år, og det betyder meget for landmændene. Det skal ikke være bureaukrati, der står i vejen for, at man kan drive sit landbrug effektivt, siger fødevare- og landbrugsordfører Lise Bech, DF.

Der blev op til ikrafttræden af de nye regler indsendt væsentligt flere ansøgninger end normalt. De mange ansøgninger kan betyde, at sagsbehandlingstiden forøges i andet halvår af 2017. 

Læs statistikken for første halvår 2017.  

De 10 hurtigste kommuner:

Morsø: 1,6 måneder 
Skanderborg: 1,9 måneder 
Sorø: 1,9 måneder 
Næstved: 2,1 måneder  
Syddjurs: 2,4 måneder  
Vejen: 2,4 måneder  
Kolding: 2,4 måneder 
Horsens: 2,5 måneder 
Vordingborg: 2,5 måneder 
Viborg: 2,6 måneder

Læs også