Forbrugerne foretrækker danske æg

Når danskerne køber ind, putter de danske æg i indkøbskurven. Det gør de, fordi de forbinder de danske æg med bedre fødevaresikkerhed, bedre dyrevelfærd og den mest miljøvenlige produktion. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

Forbrugerne har stor tillid til, at de danske æg giver en bedre fødevaresikkerhed end æg fra udlandet. Derfor foretrækker 88 procent af forbrugerne at købe danske æg. Det viser en ny undersøgelse, som Norstat har lavet for Landbrug & Fødevarer.

Ifølge undersøgelsen siger 78 procent af danskerne, at Danmark har den bedste fødevaresikkerhed.

Det glæder den danske ægbranche og ikke mindst de danske ægproducenter, som har ydet en stor indsats for at sikre salmonellafrie, danske æg.

Miljøvenlig produktion 

John Olsen, der er formand for Erhvervsfjerkræsektionens æg-gruppe under Landbrug & Fødevarer, siger:

- Det glæder jo en landmand, at de danske forbrugere kvitterer for den indsats, som alle de danske ægproducenter har ydet i forhold til at sikre salmonellafrie, danske æg. De ekstra smittebeskyttelses-foranstaltninger, der er indført i alle de danske æglæggerstalde har kostet, så det er rart, at det også bliver bemærket af de danske forbrugere.

Udover en stor tillid til fødevaresikkerheden i de danske æg, siger 67 procent af forbrugerne, at Danmark også har den bedste dyrevelfærd, og 60 procent mener, at Danmark også har den mest miljøvenlige produktion. Begge dele er vigtige parametre, når danskerne vælger æg i køledisken.

Kvinder vælger dyrevelfærd

Særligt de unge vægter parametrene »miljøhensyn i produktionen« og »klimavenligt« som kriterier, der havde indflydelse på deres valg af æg, sidste gang de købte æg. Det er især kvinderne, der vægter parameteret »god dyrevelfærd« højt.


Fra Landbrug & Fødevarers undersøgelse:

88 % af de danske forbrugere foretrækker danske æg

78 % mener, at danske æg har den bedste fødevaresikkerhed

67 % mener, at Danmark har den bedste dyrevelfærd i ægproduktionen

60 % mener, at Danmark har den mest miljøvenlige ægproduktion

Læs også