Næste vandplaner skal forberedes nu

Venstres fynske miljø- og fødevareordfører har afleveret 12 spørgsmål til ministeriet til det kommende arbejde med tredje vandplanperiode, som starter i 2021.

– Alt skal op på bordet og kulegraves i forbindelse med forberedelserne til den tredje vandplanperiode.
Derfor har Erling Bonnesen, som Venstres miljø- og fødevareordfører, allerede nu afleveret 12 spørgsmål til Miljø- og Fødevareministeret, selvom vandplanerne først skal virke fra 2021.
- Forberedelserne skal i gang nu, og derfor vil jeg sikre, at beslutningsgrundlaget bliver så gennemarbejdet som muligt.

Relevante faktorer
Erling Bonnesen peger blandt andet på, at indsatserne i de kommende vandplaner skal rettes mod alle relevante presfaktorer, ikke kun kvælstof. Derfor ønsker han en status for kommunernes kloakeringsindsatser og overløbsbassiner, ligesom det skal undersøges, hvilke påvirkninger havene omkring Danmark påvirkes af den udledning, som kommer fra andre lande.
Ligeledes skal forholdene i fjorde, vandløb og kystområder fremgå af den kommende landerapport.

Læs også