L&F laver pjece om grundvandsbeskyttelse

L&F er med på, at der findes arealer, hvor der er behov for en særlig beskyttelse af grundvandet. Det er dog slet ikke i det omfang, som Aarhus Kommune og andre gør det til, når de udsteder sprøjteforbud til landmænd.

I lyset af, at Aarhus Kommune har givet påbud til 11 landmænd om, at de ikke længere må benytte sig af pesticider, så lancerer Landbrug & Fødevarer nu en ny pjece om grundvandsbeskyttelse. De 11 påbud er kun de første af flere hundrede påbud om pesticidfri drift, som Aarhus Kommune har på vej. Andre kommuner har også lignende påbud på vej i forbindelse med deres aktuelle indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

I pjecen giver Landbrug & Fødevarer sit svar på, hvornår det kan være nødvendigt at lave særlige indsatser for at beskytte grundvandet mod ellers lovlige og godkendte pesticider.

I den 12 sider lange pjece, bliver det påpeget, at Danmark har Europas strengeste regler når det kommer til godkendelse af pesticider, og der eksempelvis findes 100 aktivstoffer i Tyskland, som ikke er godkendte i Danmark. Det bliver også påpeget 90-95 procent af det danske landbrugsareal er robust.

Det er således kun på de arealer, hvor der findes særlige rodzonemæssige forhold, at det kan give mening, at lave en særlig indsats, lyder det. Her mener Landbrug & Fødevarer, at det dog skal dokumenteres gennem kemiske analyser før man tyer til rådighedsindskrænkninger for landmanden.

- I forhold til anvendelsen af kvælstofgødning er effektiviteten i marken nu så høj, at nitratudvaskningen er faldet væsentligt. 99 procent af vandværksboringer i Danmark overholder i dag uden problemer kravene til nitrat i drikkevand. Den generelle grundvandsbeskyttelse er derfor som hovedregel tilstrækkelig.

- Vi er dog med på, at der enkelte steder kan være særlige omstændigheder, hvor en yderligere indsats kan være nødvendig for sikring af drikkevandsressourcen. Og hvis der er et problem, så vil vi også handle på det. Men iværksættelse af særlige indsatser skal målrettes disse særlige tilfælde og ikke lappe ind over de steder, hvor den generelle beskyttelse er tilstrækkelig. Det vil være unødig dobbeltregulering, lyder det fra L&F’s viceformand Lars Hvidtfeldt og planteformand Torben Hansen i pjecens indledning.

Find pjecen her.

Læs også