Enighed i EU om klimamål

Som ventet får Danmark øget fleksibilitet ind i aftalen om at nedbringe udledningen af drivhusgasser i den ikke-kvotebelagte sektor.

EU-Parlamentet og medlemslandenes regeringer blev torsdag enige om, hvordan udledningen af drivhusgasser fra sektorer som transport, bygninger, affaldshåndtering og landbruget skal nedbringes, når udledningen af drivhusgasser skal nedbringes med 40 procent i 2030.

Da Danmark er et af de rigeste lande i EU, skal vi sænke udledningen af drivhusgasser inden for sektorerne med 39 procent i forhold til niveauet i 2005. Et land som Tjekkiet kan nøjes med 14 procent. Det skriver Ritzau.

Som ventet får Danmark øget fleksibilitet ind i aftalen. Det vil sige eksempelvis Danmark får lov at tælle forbedringer af kulstofbalancen af landbrugsjord og effekten af skovrejsning med.

- Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er opnået enighed i EU om dette her. Vi lever i en tid, hvor der er blevet skabt tvivl om klimaaftalen indgået i Paris, da USA er trådt ud. Derfor er det afgørende, at vi står sammen i Europa og viser, at vi gør en fælles indsats for at reducere udledningen, siger Lilleholt om aftalen til Ritzau.

Ministeren sagde til en konference på Axelborg i september, at Danmark er iblandt de fire lande i EU, der har fået størst adgang til at medregne forbedringerne af kulstofbalancen.

Fra Landbrug & Fødevarer lyder det fra viceformand, Lars Hvidtfeldt, at man under for forhandlingerne har påpeget, de store udfordringer Danmark har fået med vores mål og de potentielle negative konsekvenser, de kan få for landbruget og hele fødevareklyngen.

-  Vi har allerede plukket de lavthængende frugter, og fleksibiliteten er derfor rigtig vigtig for os, så vi ikke mister konkurrenceevnen. Lars Christian Lilleholt skal derfor have stor ros for at sikre fleksibilitet i aftalen, siger han.

Læs også