Håb om flere praktikpladser

1. januar 2018 trådte ny ordning i kraft med henblik på at skabe flere praktikpladser.

Danmark har behov for langt flere faglærte fremover. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at virksomhederne risikerer at mangle 60.000 faglærte allerede i 2025. I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter derfor en trepartsaftale, der skal bidrage til at sikre, at der bliver uddannet flere faglærte, så vi undgår mangel på faglærte medarbejdere. Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne skal oprette flere praktikpladser, end de gør i dag. Derfor er ordningen om AUB-bidrag til praktikpladser, hvor virksomheder belønnes for at oprette praktikpladser, indført pr. 1. januar i år.Aftalen indeholder elementer, der gør det billigere at have elever fra erhvervsuddannelserne. Blandt andet hæves lønrefusionen, når en virksomhed har elever på skole, med 7,4 procent fra 2017 og frem. Der er ligeledes etableret bonusordninger for de virksomheder, som øger antallet af praktikelever samt en bonusordning for elever på fordelsuddannelser, som kollektivt forpligter arbejdsgiverne til at oprette praktikpladser til mindst ni ud af ti elever. Fordelsuddannelser omfatter ifølge Økologi & Erhverv også landbrugsuddannelsen.

Vil du læse mere?

Prøv 30 dage for 30 kr.

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Allerede abonnent?

Læs også