Gødskningsregler skal behandles i Folketinget

Liberal Alliance vil have, at landmænd i fremtidens målrettede regulering skal have lov til at gøde efter ligevægtsprincippet

Tålmodigheden er sluppet op på at vente på, regeringen selv gør noget ved gødningsproblematikken, lyder det fra Liberal Alliances Mette Bock. Hun står nu bag et nyt beslutningsforslag omkring gødningsreglerne, som i nær fremtid skal behandles i folketingssalen.

- Nu har vi ventet rigtig længe på, at regeringen skal tage fat på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og anbefalingerne fra Vækstteam for fødevarer. Nu må vi også gøre noget ved det, siger Mette Bock.

Beslutningsforslaget - som er oppositionens mulighed, hvis den kan skaffe flertal for det, at pålægge regeringen at lave et lovforslag - går ud på, at landmænd i fremtidens målrettede regulering skal have lov til at gøde efter det ligevægtsprincip, der beskrives i EU's nitratdirektiv.

LÆS LIBERAL ALLIANCES BESLUTNINGSFORSLAG HER

Mette Bock forklarer, at partiets forslag lægger sig tæt op af anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra april sidste år, hvor det anbefales, at det bør være målet, at den ændrede kvælstofregulering i landbruget hurtigst muligt baserer sig på målte udledninger af næringsstoffer fra dyrkningsarealerne.

Teknologien er klar

I kommissionens rapport bliver det dog skrevet, at før man kan regulere på målte udledninger af næringsstoffer fra dyrkningsarealerne, så forudsætter det, at teknologien hertil udvikles yderligere.

Den teknologi mener Liberal Alliance dog allerede er til stede, så der er ingen grund til at benytte sig af beregnede normer, som Natur- og Landbrugskommissionen ellers på kort sigt anbefaler, at man skal gøre i en ny miljøregulering ind til teknologien omkring målinger er på plads.

Med forslaget mener Liberal Alliance, at Naturstyrelsen skal pålægges, at der øjeblikkeligt bliver etableret målesteder ved vandløbsudløb til recipienten, eksempelvis søer og have. Herefter skal landmænd have lov til at gøde efter det ligevægtsprincip, der beskrives i EU's nitratdirektiv, og som Bæredygtigt Landbrug også igennem længere tid har været varm fortaler for.

- Man bruger jo begrebet ligevægtsprincip i EU's eget direktiv, så lad os dog gribe fat i det, sådan så vi ikke skal til at opfinde noget helt nyt. Jeg håber meget, at det her vil få en god gang på jorden, siger Mette Bock.

Læs også