Nu skal plan for smittebeskyttelse på plads

Svineproducenter skal fra den 1. oktober have en smittebeskyttelsesplan og et forrum klar

Fra 1. oktober skal alle svinebesætninger med rådgivningsaftale have et forrum  og en smittebeskyttelsesplan.

Formålet er at begrænse smitte og spredning af MRSA 398.

Al personadgang til og fra en svinebesætning skal ske via et forrum. Dette krav gælder dog ikke besætninger, som helt eller delvist er på udendørs arealer. Det oplyser Videncenter for Svineproduktion (VSP).

Forrummet skal være udstyret med blandt andet faciliteter til håndvask, tøjskift og skift af eller vask og desinfektion af fodtøj og udstyr.

Ud over forrummet skal svinebesætninger med en rådgivningsaftale også have en smittebeskyttelsesplan, der skal udarbejdes af den besætningsansvarlige efter rådgivning fra besætningsdyrlægen.

- Den skal foreligge i fysisk form, så den kan forevises og udleveres ved forlangende – eksempelvis ved et kontrolbesøg. Hvis der bliver foretaget kontrol på besætningen efter 1. oktober, og kravene ikke er overholdt, kan det føre til indskærpelser og påbud, skriver VSP på sin hjemmeside.

Smittebeskyttelsesplanen skal beskrive de forhold, som den besætningsansvarlige foretager for at begrænse spredning af bakterier.

LandboNord har i øvrigt lavet noget informationsmateriale, som skal anskueliggøre, hvad de nye regler indebærer. Her kan du læse mere.

Læs også