Formand: Regeringen tvinger landmænd til at give op

Krav om forskellige afgrøder gør det umuligt at drive deltidslandbrug på en fornuftig måde, mener Kurt Wriedt Madsen fra LHN

Regeringen går bevidst efter at fjerne mangfoldigheden i landdistrikterne.

Det mener formand for deltidslandmændene i LHN Kurt Wriedt Madsen i hvert fald og henviser til nye krav til forskellige afgrøder – også hos små bedrifter – der ifølge formanden gør det umuligt for deltidslandmænd at drive landbrug fornuftigt.

- Man tvinger disse mennesker til at opgive deres produktion og enten sælge eller leje deres jord ud, da man selvfølgelig ikke kan få økonomi i at lave en masse unødvendig markarbejde, og atter blive tvunget til endnu mere papirarbejde.

- Og man vil ikke give dispensation fra afgrødekravet, selvom en national ordning hurtigt kunne få det bragt i orden. En dispensation fra kravet om tre afgrøder for bedrifter under 50 hektar ville være en passende model, vurderer Kurt Wriedt Madsen.

Han peger på, at små deltidslandbrug er med til at sikre liv og mangfoldighed på landet.

- Vi har købt vores deltidslandbrug i tillid til, at vi kan dyrke jorden som vi vil – inden for det, man kalder godt landmandsskab. Ofte køber vi bedriften for at holde kødkvæg eller andre større husdyr, og vi har derfor brug for store græsarealer, ofte vedvarende græsarealer.


Læs også