Oversvømmelse får husejere til at lede efter redningskrans

Efter den seneste uges skybrud er formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen blevet kimet ned fra både landmænd og parcelhusejere

Formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen modtager i denne tid opkald fra både parcelhusejere og landmænd fra Skjern-området.

De ønsker hjælp til at råbe Ringkøbing-Skjern Kommune op i forhold til at vedligeholde vandløb:

- Allerede i august havde jeg fat i Ringkøbing-Skjern Kommune for at få dem til at vedligeholde vandløbene. De har også været her, men indsatsen er ikke tilstrækkelig, og vandet kan ikke blive ledt hurtigt nok væk, lyder det fra Søren Christensen.

Ifølge formanden bør kommunen erkende, at der skal nye løsninger til for at lede vand hurtigere væk fra å-systemet.

Søren Christensen peger på, at han oven på den seneste uges skybrud er blevet kimet ned af parcelhusejere og landmænd:

- Mange ved ikke, hvad de skal gøre – eller orker ikke at tage kampen. De ringer for at få os til at gøre noget.

Manglende grødeskæring

Landboformanden mener, at der er en klar sammenhæng mellem vandproblemer og manglende eller reduceret grødeskæring i vandløbene:

- Siden Ganer Å blev genslynget for år tilbage, fik landbruget store problemer med at kunne lede de stigende nedbørsmængder væk hurtigt nok. Sammen med kravet om at mindske vedligeholdelsen i vandløbene, er resultatet at store mængder vand stammer op.

- Når Kirke Åen, der løber gennem Skjern, løber sammen med Ganer Å, som løber sammen med det statsligt ejet vandløb, Hestholmen, så klumper vandet sig sammen.

Søren Christensen konstaterer, at resultatet er, at vandet nu ikke bare oversvømmer markerne omkring Skjern – men også Skjern by:

- Det er tvingende nødvendigt, at Ringkøbing-Skjern Kommune erkender, at der er et problem, og at man åbner op for at finde en løsning, der kan holder mange år frem i tiden.

Læs også