Randzoner fører til nyt sagsanlæg

Dansk Landbrug Sydhavsøerne vil anlægge sag mod staten med krav om erstatning for randzonerne.

18 meter god landbrugsjord langs stort set alle vandløb på Lolland-Falster må efter den 1. august ikke længere dyrkes af de landmænd, som ejer jorden. Op mod 2.500 hektar god landbrugsjord tages ud af produktion – og det helt uden nogen form for erstatning.

Som landbrugets politiske og faglige talerør på Sydhavsøerne vil Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS) ikke sidde dette overhørig. Foreningen leder nu efter en landmand, der har mod på at indgå i en retssag mod staten.

- DLS mener ikke, at staten uden erstatning og med henvisning til en ikkeeksisterende miljømæssig effekt har ret til at fjerne dyrkningsretten på vores arealer. Det er en helt uhørt indgreb i vores ret til at dyrke jorden, lyder det i en meddelelse fra foreningen

Her forklarer foreningen, at en retssag mod staten altid bør være det sidste middel, der tages i brug. Siden randzonerne blev præsenteret som en del af Grøn Vækst, har DLS derfor gentagne gange påvist overfor skiftende ministre, hvor store tab landmændene på Sydhavsøerne har som følge af randzonerne.

- Vi har med den sidste lovændring også påvist overfor den nuværende fødevareminister, at landmændene på Sydhavsøerne skal udlægge forholdsvis flere randzoner end landmænd i resten af landet. Samtidigt ved vi fra både danske og udenlandske forskere, at randzonerne ingen miljømæssig effekt har på især de flade gennemdrænede arealer, som er på Sydhavsøerne.

- I DLS anerkender vi statens ret til at ekspropriere jord, når det er i samfundets interesse at det sker. Det sker blandt andet når der skal laves nye veje, cykelstier, jernbaner, hospitaler, Femernbælt tunnelen, vandboringer og i mange andre tilfælde.

- Men ALTID sker der med udgangspunkt i fuld erstatning for det eksproprierede areal, som ikke længere kan dyrkes eller, hvor der lægges begrænsninger på dyrkningen.

- Men med randzonerne udbetales der ingen erstatning overhovedet.

- Den berømte dråbe har fået bægeret til at flyde over, og vi ser desværre ikke anden udvej end at føre en prøvesag for en landmand på Sydhavsøerne, lyder det fra DLS.

Læs kommentarer fra DLS' formand John Nielsen til sagen i torsdagens udgave af Effektivt Landbrug.

Læs også