BL og L&F skriver under på fælles landbrugserklæring

Stormødei Agerskov mundede ud i en fælles væksterklæring for landbruget - hvor Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer begge er med

Uenighederne omkring både Natur- og Landbrugskommissionen samt landbrugets generelle politiske og juridiske indflydelse på politikere, love og regler skiller stadig Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug.

Men de to deler også mange mål og visioner for dansk landbrug - blandt andet ønsket om en hurtig og varig vækst baseret på kloge politiske beslutninger og lige konkurrencevilkår med nabolandene.

Mandag kunne Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug derfor for første gang underskrive samme erklæringsdokument om at arbejde for vækst i landbruget. Det skete i forbindelse med et stormøde om landbrugets vækst i Agerskov.

Læs mere fra mødet i Effektivt Landbrug tirsdag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også