Næsten dødt løb i test af foderstationer

Fire transponderfoderstationer, der almindeligvis bruges i Danmark, fik alle sammen flotte karakterer i en dugfrisk test fra VSP

Videncenter for Svineproduktion (VSP) har evalueret fire forskellige foderstationer til elektronisk sofodring, som er almindeligt brugt på det danske marked, ud fra krav til søernes sikkerhed samt den daglige drift.

På alle parametre klarede alle fabrikanter sig meget godt eller godt undtagen i forhold til information på levnelisten, hvor kun foderstationerne fra Big Dutchman og Agrisys klarede sig henholdsvis meget godt og godt, og hvor karakteren lød på »mindre godt« for BoPil og Skiold.

Vurderingen blev foretaget af to ansatte fra VSP og der deltog også repræsentanter fra det pågældende firma.

Læs mere i svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også