Samarbejde skal afprøves

Kan landbrugets organisationer blive enige om vandramme-politikken, spørger Thorkild Fink forud for møde på torsdag i Agerskov

Agerskovgruppen, der er dannet af to sønderjyske landmænd, tager på torsdag den 17. januar atter fat på vandplanerne.

Det sker ved et møde på Agerskov kro, og med på mødet, som finder sted på Agerskovgruppens to års dag, er juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet, og formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Desuden taler direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen samt Landbrug & Fødevarers advokat, Håkun Djurhuus, som arbejder med organisationens stævninger mod staten.

Kan landbruget enes?

- Kan landbruget enes om, at hele arbejdet med vandplanerne skal gå om, og at politikere og embedsmænd starter på en frisk og ikke arbejder videre med ulovlige vandplaner, randzoner og efterafgrøder? Det får vi måske et svar på onsdag, siger Thorkild Fink, som sammen med Jens Peter Aggesen står bag Agerskovgruppen.

- Vi har som mål, at fødevareproduktionen skal fremmes og dermed at beskæftigelsen og valutaindtjeningen skal øges. Derfor har vi som landbrug et ønske til politikerne om, at vandplanerne skal af bordet, og der skal gennemføres en helt ny implementering af EU’s vandrammedirektiv - herunder en helt ny tilgang til målsætningen for vandløb, siger Thorkild Fink.

Venter 300 gæster

Peter Pagh har afleveret et juridisk responsum om det retlige grundlag for regulering af vandløb i Danmark, hvor han kritiserer embedsførelsen i Miljøministeriet, som han mener i har foretaget juridisk kritisable beslutninger omkring EU's fiskevanddirektiv.

Mødet på Agerskov Kro påbegyndes på torsdag den 17. januar klokken 14 og afsluttes med spisning kl. 17, og der ventes fuldt hus – det vil sige omkring 300 gæster. Tilmelding er nødvendig til LandboSyd.

Læs også