En halv promille af danske mink behandles ikke korrekt

Stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen tyder på, at der i år er færre mink, der ikke er blevet behandlet, som de skal

Blandt cirka 120.000 kontrollerede mink var der omkring en halv promille, i alt godt 60 dyr, der ikke havde fået behandlet eksempelvis sår og bidskader korrekt.

Det oplyser Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, som tidligere på året så nærmere på syge og tilskadekomne mink i knap 100 minkbesætninger.

På fire minkfarme fandt Veterinærrejseholdet forhold, der udløste politianmeldelser for overtrædelse af dyreværnsloven.

- Sammenlignet med en målrettet kontrol sidste år, der dengang gik efter problemfarme, er der tendenser i kontrollen, der peger på en bedring, oplyser Fødevarestyrelsen.

18 gange påbud

På 18 farme udløste Veterinærrejseholdets besøg påbud for manglende overholdelse af reglerne for håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

På fire farme var forholdene alene til en indskærpelse af reglerne.

- Tallene kan ikke direkte sammenlignes med kontrollen sidste år. Men vores stikprøvekontrol tyder på, at det her i år er færre mink, der ikke er blevet behandlet korrekt, forklarer leder af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Flemming Kure Marker.

Fortsat fokus på velfærd

Han understreger dog, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der fortsat er behov for at have fokus på dyrenes velfærd i den danske minkproduktion.

- Der er allerede krav om obligatorisk uddannelse til minkavlere. Og i snart to år har der været krav om obligatorisk sundhedsrådgivning med hyppigere besøg af den praktiserende dyrlæge på minkfarmene.

- Det er initiativer, som vi har haft en klar forventning om, ville afspejle sig i kontrolresultaterne, og som ser ud til at slå igennem nu. Men vi forsætter arbejdet med at få hævet dyrevelfærden og har fokus på området igen efter nytår, understreger Flemming Kure Marker.

Læs også