bannerPos

LA: - Udskyd høring om vandplaner til marts

Redaktionen

19-12-2012 11:40
Liberal Alliance mener, det nu er tid til at rette op på fejl og hastværk omkring vandplanerne

På et åbent samråd onsdag pegede miljøminister Ida Auken(SF) blandt andet på, at der skal gennemføres en ny høring om vandplanerne.

Det får nu Liberal Alliance til at opfordre regeringen til atlade høringsfristen blive så lang, at vandplanerne først skal revurderes efterat Natur- og Landbrugskommissionen har aflagt rapport i marts. Liberal Alliancemener, at det faglige grundlag for en eventuel revurdering af vandplanerne dervedvil være langt bedre.

HosLiberal Alliance mener fødevareordfører Mette Bock også, at miljøministeren påsamrådet lagde op til større fleksibilitet omkring implementering afvandplanerne.

-Den fleksibilitet, der nu lægges op til, er et klart tegn på, at regeringen harindset det uholdbare i at gennemføre vandmiljøplanerne, som de foreligger. Det glæderos, at den sunde fornuft ser ud til at få mere plads. Nu bliver der lejlighedtil at rette op på såvel den tidligere VK-regerings som den nye regerings fejlog hastværk omkring vandplanerne, lyder det fra Mette Bock.

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.

Danmarkspremiere på finsk såmaskine med ny type skær

Maskinproducenten Multiva har fornyet både profil og såmaskineprogram. I går var der danmarkspremiere på den nye såmaskine med Multiva’s eget nyudviklede FX såskær. Det skete ved en markdemonstration ved Sabro vest for Aarhus.
Side 1 af 1636 (32715 artikler)Prev1234567163416351636Next