L&F opfordrer igen Gjerskov til at lytte til fornuft

De borgerlige partier har meldt ud, at de mener, at randzonerne skal erstattes af mere målrettede tiltag. Det glæder Landbrug & Fødevarer

En samlet opposition mener nu, at randzoneloven og tvungne efterafgrøder skal tages af bordet igen.

Det får Landbrug & Fødevarer til at opfordre fødevareminister Mette Gjerskov til at lytte til fornuft:

- Det er altid glædeligt, når politikere vil lytte til fornuft. Vi har i Landbrug & Fødevarer hele tiden sagt, at randzonerne og efterafgrøderne er helt forkerte løsninger på nogle udfordringer, der fortjener en helt anden indsats. Både for at forbedre miljøtilstanden, men absolut også for at bevare et stærkt fødevareerhverv i Danmark. Nu peger både Natur- og Landbrugskommissionen og en lang række politikere også på, at hverken miljøet, landbruget eller danskerne vinder noget som helst ved den nuværende indsats. Det er på tide, fødevareministeren lytter til fornuft, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.

- Vi skal tænke i helt nye baner. Både vi i landbruget, Landbrugskommissionen og nu også oppositionen peger på, at mulige virkemidler for at forbedre vandmiljøet i Danmark kan være muslingeproduktion, genetablering af stenrev og minivådområder. Det kan også sagtens være, der er andre ting der virker. Det må vi finde ud af.

Læs også