Agronom vil have miljøminister til at tage afstand fra sit embedsværk

Det er vildledende, når Naturstyrelsen på sin hjemmeside skriver, at man har implementeret EU's vandrammedirektiv korrekt, mener agronom.

I de sidste måneder har Naturstyrelsen på sin hjemmeside under afsnittet omkring vandplanerne haft en underside liggende, der skal gøre op med, hvad der er fup og fakta om vandplanerne.

På siden remser Naturstyrelsen en række påstande op om vandplanerne, og svarer blandt andet på en af dem, at det er forkert, når det bliver påstået, at Naturstyrelsen fortolker strengere, end EU kræver, blandt andet fordi Naturstyrelsens retningslinjer ikke tillader, at dræn er nok til, at et vandløb er »stærkt modificeret«.

»Naturstyrelsen har holdt sig til EU’s vejledninger, og vejledninger og Naturstyrelsen siger det samme om dræn. Nemlig, at dræning alene ikke gør et vandløb »stærkt modificeret«,« hedder det på Naturstyrelsens hjemmeside.

Netop denne påstand finder agronom Poul Vejby-Sørensen, der blandt andet fungerer som faglig konsulent for Bæredygtigt Landbrug, irrelevant og direkte vildledende.

Spørgsmålet er nemlig, ifølge ham, ikke, hvorvidt dræning alene er nok til at gøre et vandløb »stærkt modificeret«. Det relevante spørgsmål er, om begrebet »dræning« omfatter landbrugsarealer eller kun byområder.

Han kræver derfor miljøminister Ida Auken (SF) på banen for at tage afstand fra sit embedsværk.

- Miljøminister Ida Auken har ansvaret for, at organer i hendes ressort informerer korrekt, og ikke fremsætter vildledende oplysninger. Da der beviseligt er misinformeret år efter år – og nu i 2012 endda direkte er misinformeret på Naturstyrelsens hjemmeside, må ministeren træde i karakter, siger Poul Vejby-Sørensen.

Læs mere i torsdagens udgave af Effektivt Landbrug

Se her hvordan, at du får abonnement 

Læs også