Tilskud til fastholdelse i statslige vådområder

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at det nu også er muligt at få tilskud til fastholdelse i statslige vådområder

Vådområder er en del af regeringens plan om at forbedre vandmiljøet i Danmark.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen er statslige vådområder nu derfor også omfattet af ordningen om tilskud til fastholdelse. Man forventer, at de statslige områder vil nedsætte kvælstofudvaskningen med 400 ton om året.

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold i henhold til 2012-bekendtgørelsen kan søges for arealer, der indgår i kommunale eller private vådområdeprojekter, kommunale fosforvådområder, statslige vådområdeprojekter samt Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold.

Et tilsagn om tilskud gælder i 20 år og træder i kraft pr. den 1. september i ansøgningsåret. Fristen for at ansøge om tilskud til fastholdelse af vådområder er den 31. august i det kalenderår, hvor våd-områdeprojektet gennemføres.

Du kan læse mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Læs også