BL stævner staten for kvælstofregler

Bæredygtigt Landbrug kræver, at de danske regler for fastsættelse af normer for gødskning med kvælstofholdigt gødning erklæres ugyldige

Bæredygtigt Landbrug har torsdag stævnet staten med krav om, at de danske særregler for fastsættelse af normer for gødskning med kvælstofholdigt gødning erklæres for ugyldige. Det oplyser Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

- I 1998 vedtog det danske Folketing kvælstofnormer for danske landmænd, som ligger langt under det, som vore nabolande og konkurrenter har. Siden da er kvælstofnormerne skærpet yderligere, så forskellene til vore nabolande, specielt i forhold til Tyskland, er blevet voldsomt stor, lyder det fra direktør i Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen, der fortsætter:

- Danske landmænd tilfører cirka 30 procent mindre kvælstof til afgrøderne end vore tyske naboer. Det er i sin tid gjort for at gavne miljøet, imidlertid kan vi ikke genfinde effekterne i vores vandmiljø.

Bæredygtigt Landbrug oplyser, at man har indleveret gødningssagen til Retten i Hjørring med ønske om at retshandlingen kommer til at foregå ved Vestre Landsret i Viborg, og søgsmålet er indstævnet med krav om opsættende virkning, således at lovene annulleres til retten har afsagt dom i forbindelse med sagens anklagepunkter.

Læs også