Videncentret: Potentiale i at udnytte randzoner

Videncentret for Landbrug har gennemført et pilotprojekt, hvis formål var at undersøge mulighederne for at optimere udnyttelsen af randzoner

I et pilotprojekt, som Videncentret for Landbrug har udført, er der ifølge Landbrugsinfo.dk påvist stort potentiale i at udnytte randzoner multifunktionelt.

Landbrugsinfo.dk oplyser, at konklusionerne i rapporten peger på, at der er et stort potentiale i at udnytte randzoner multifunktionelt, hvis de placeres optimalt og tilpasses de lokale forhold. Hermed kan der opnås en række miljømæssige gevinster samtidig med, at der er mulighed for at høste biomassen og skabe indtjening.

I projektet er der udviklet et koncept for, at randzoner også kan anvendes til at fjerne næringsstoffer fra drænede arealer.

Pilotprojektet viser ifølge Landbrugsinfo.dk nye veje til bedre placering og udnyttelse af randzoner, men der mangler endnu dokumentering af effekterne.

Derfor anbefaler Videncentret for Landbrug, at pilotprojektet efterfølges med et projekt, der i større skala dokumenterer de mange økosystem-services, som kan opnås ved optimeret placering og udformning af ranzoner.

Du kan læse hele Videncentret for Landbrugs rapport her. 

Læs også