Randzone-makværk

Fødevareministeren har brug for et fjumreår eller to, mener Centrovice-formand Niels Rasmussen.

- 10 år uden store investeringer i landbruget gør ondt. Først på grund af manglende administration af miljølovgivningen, og efterfølgende manglende mulighed for finansiering.

- Det er nu, vi skal afsøge mulighederne for at bringe landbruget på ret kurs. Og mulighederne er til stede. Det er nu, beslutningerne skal træffes, hvis vi fortsat skal have et dansk landbrug i en førerposition på den globale fødevarescene.

- Det kan også mærkes, at der ikke har været investeret i dansk svineproduktion i ti år. Danish Crown lukker sit slagteri i Esbjerg, og 500 mister deres arbejde. Der er en præcis sammenhæng mellem de politiske rammevilkår og resultatet, der kommer ud af det.

Sådan lyder nogle af de tanker, som formanden for Centrovice, Niels Rasmussen, Stenstrup, giver udtryk for i forbindelse med årets Fynske Dyrskue. Og han fortsætter:

 

Hvem redder landbruget?

- Dansk landbrugs konkurrenceevne er historisk kommet af en kombination mellem arbejdsomme bønder, et fantastisk rådgivningssystem, en liberal jordlovgivning og et godt finansieringssystem.

- For øjeblikket har jeg ikke meget positivt at sige om den finansielle sektor, der på grund af manglende moral og anstændighed skabte finanskrisen. Og som på vej mod det totale kollaps er blevet reddet af fem bankpakker. Men hvem redder landbruget?

- Vi arbejder intenst på at finde alternative finansieringsløsninger. Kapitalfondsfinansiering kunne være en af flere mulighed for nogle bedrifter.

 

Mindre miljøbelastning

Også den nye fødevareminister får et par ord med på vejen fra Niels Rasmussen, der mener, at Mette Gjerskov bringer dialogen mellem regeringen og erhvervet tilbage til tidligere tiders koldkrigsstemning.

- Nu er der ellers skabt et godt udgangspunkt for positiv drøftelse af landbrugets fremtidige udfordringer. Miljøbelastningen i vores vandmiljø er mindre end først antaget. Det betyder, at vi er tættere på målene i vandrammedirektivet end hidtil antaget.

- Konklusionerne fra Landbrugs og Naturkommissionen skulle gerne munde ud i at skabe muligheder, ikke bare for at fastholde den nuværende produktion, men reel mulighed for en stigende landbrugsproduktion samt en fortsat faldende miljøbelastning.

 

Minister-fjumreår

- Vand- og naturplanerne er ikke et eksempel på faglighed som grundlag for beslutninger, mener Niels Rasmussen. Ministeren foreslår med randzoneloven at udlægge dyrkningsfrie zoner langs alle vandløb. Der skal udlægges 50.000 ha, men ingen ved hvor. Vi landmænd ved bare, at hvis randzonerne ikke bliver udlagt de rigtige steder, er det os der ikke overholder loven.

- Randzoneloven er noget makværk. Og at indføre offentlig adgang til arealerne og begrænse anvendelsen, er en provokation, som hidtil er uset fra en fødevareminister.

- Ministeren har, gennem dårlig lovgivning, skabt usikkerheden og tilbyder landbruget et fjumreår til at tilpasse sig. Jeg tror, det er ministeren, der har brug for et fjumreår, og måske skulle hun tage to.

Læs også