Også i udlandet har Galera ført til sen modning og udbyttetab

Forsøg fra Slesvig Holsten med behandling af vinterraps med ukrudtsmidlet Galera viser, at afgrøden modnede to til tre uger senere ved behandling med Galera.

I vækstsæson 2011 der er i flere tilfælde set forsinket blomstring i vinterraps efter forårsanvendelse af Galera. Videncentret er i samarbejde med konsulenterne i færd med at samle informationer om udbyttet med og uden Galera i nogle marker, og disse resultater vil senere blive offentliggjort. Dette gælder også danske forsøg med Galera.

Det meddeler landskonsulenterne Ghita Cordsen Nielsen, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen i PlanteNyt nummer 470, der også beskriver de udenlandske erfaringer med ukrudtsmidlet.

Udbyttetab på 20 hektokilo
I Slesvig Holsten er der i 2005 og 2006 udført i alt seks forsøg i vinterraps, hvor udbyttet er målt med og uden brug af ukrudtsmidlet Galera, der i Tyskland sælges under navnet Effigo.

Galera er tildelt både efterår henholdsvis forår i perioden 4.-18. april.

Det fremgår af PlanteNyt, at der i to forsøg ikke er set udbyttetab, mens der i tre forsøg er set omkring to hektokilo pr. hektar i udbyttetab. I en sort, PR45D01, er der set udbyttetab på 20 hektokilo pr. hektar.

Senere moden
Henning Lindenberg fra Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, som har udført og høstet forsøgene, oplyser, at leddene med forårsanvendelse af Galera blev moden to til tre uger senere end leddene uden forårsanvendelse af Galera.

Alle led blev dog høstet samtidig, da ubehandlet var moden. Det vil sige, at leddet med forårsanvendelse af Galera blev høstet cirka to uger før det optimale tidspunkt.

Der blev ikke set karakteristiske symptomer på planterne i vækstsæsonen, men kun en forsinket blomstring. Udbyttetabet blev tillagt en for tidlig høst.

Forsinket blomstring
Fra England berettes også om forsinket blomstring efter forårsanvendelse af Galera og i større omfang i 2011 end i tidligere år. I Finland er også set forsinket blomstring efter forårsanvendelse af Galera.

Læs også