Grundejere forbereder nu stormøde

En bred gruppe af grundejer ved Guldborgsund på Falster mødtes torsdag aften for at stå sammen om en politisk aktion for at ændre vandplaner.

Det var ikke alene landmænd, der torsdag aften mødte op hos godsejer Thomas Højgaard, Orupgaard på Falster. Også sommerhusejere og andre grundejer samt repræsentanter fra ålaug og pumpelaug mødte op for at tage del i en politisk aktion mod de tydeligvis utilstrækkelige vandafledningsforhold, der allerede er og de bebudede yderligere forringelser i forbindelse med de kommende vandplaner.

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe på seks personer, og Bjarne Jacobsen, formand for Tingsted Ålaug, blev valgt som talsmand for gruppen.

- Det er meget betydningsfuldt, at det er en så bred grundejergruppe, som står samlet om en politiske aktion, siger Bjarne Jacobsen til Effektivt Landbrug.

- Dette er en sag, som berører alle - både i beboelsesområder og på landet. Vi er meget glade for, at vi går sammen i stedet for at agere hver for sig, understreger Bjarne Jacobsen videre.

Planlægger stormøde
Arbejdsgruppen på seks personer har fået til opgave at planlægge og afholde et stormøde snarest muligt, mens vandskaderne endnu er tydelige for alle.

- Ingen kan forudsige, hvornår vi får store regnmængder igen, siger Bjarne Jacobsen. Derfor skal vi have sagen behandlet nu, så vi kan være klar i fremtiden til de bebudede større regnmængder.

Planen er at afholde et offentligt stormøde for alle i Guldborgsundområdet både på Falster og Lolland. Til mødet skal der sammensættes et panel af kommunalpolitikere, landspolitikere og helst fødevarer- og miljøministrene, så beslutningstagerne kan tage del i stormødets debat.

- Det er vigtigt, at beslutningstagerne høre situationen direkte fra de berørte og kommer ud til os i den virkelige verden, pointerer Bjarne Jacobsen. Der har været meget snak om skader og årsager, men nu er det handling og forebyggelse, der skal til. 

Den 6-mands arbejdsgruppe vil efter stormødet mødes igen og vurdere den videre aktion efter forløbet af stormødet.

Læs også