Små vandløb bør tages helt ud af klassificering

Erling Bonnesen (V) kræver nu, at man slet ikke medtager de små vandløb i opdelingen efter EU-direktivet. 

Erling Bonnesen (V) opfordre som flere andre miljøministeren til at følge Tysklands fortolkning af EU's vandløbsdirektiv. Men derudover kræver han også, at de små vandløb tækkes helt ud af reguleringen.

- Sagens kerne er tilsyneladende klassificeringen af hvert enkelt vandløb som enten kunstigt anlagt eller naturligt. Denne opdeling håndteres helt anderledes i Tyskland end i Danmark, hvor Tyskland har langt færre vandløb klassificeret som naturlige.

Disse naturlige vandløb omfattes nemlig af nye regler om mindre oprensning og grødeskæring og derved mindre vandafledningskapacitet, forklarer Erling Bonnesen.

Små vandløb helt ud.
Miljøministeren bestormes i disse dage med krav om nyvurdering af klassificeringen, men Erling Bonnesen går et skridt videre og kræver de mange små vandløb helt fritaget for klassificering.

- De små vandløb står for en stor del af den umiddelbare vandafledning fra arealer under kraftig regn, og det vil derfor have en forholdsvis stor effekt at friholde disse fra reguleringerne, siger Erling Bonnesen.

- Desuden vil det også være en tolkning af EU-direktivet på linje med Tyskland, som alle i øjeblikket taler for fra de berørte erhverv og lodsejere, siger han.

Læs også