Nyt biobrændsel på marked

Skovbyholm Grønt ved Nørre Alslev på Falster er på vej med palmekerneskaller som alternativ til træpiller.

Større brændværdi og samtidig lavere pris i forhold til træpiller. Det lyder unægtelig interessant for storforbrugere af træpiller.

Ikke desto mindre er det meldingen fra Skovbyholm Grønts indehaver, Hans Erik Nielsen, som graver ned i en storsæk og viser en stor håndfuld mørkebrune nøddeskaller.

- Det er olieindholdet i palmekerneskallerne, som giver den højere brændværdi, forklarer Hans Erik Nielsen, mens vi studere de tropisk udseende nøddeskaller.

- De grovdelte skaller giver samtidig en luftig struktur og beholder den under hele forbrændingen. Dette letter ilttilgangen, så forbrændingen går lettere, fortsætter Hans Erik Nielsen. Der kommer næsten ingen røg eller lugtgener, men lidt mere aske end ved træpiller.

Alsidig skoventreprenør
Udover biobrændsel i forskellige former tilbyder Skovbyholm Grønt en alsidig vifte af opgaveløsninger til anlæg og drift af skov og beplantninger.

-Vi vælger de store og mellemstore kunder, som kan få gavn af vores kraftige maskinel og cirka 20 erfarne medarbejdere, fortæller Hans Erik Nielsen. På samme måde er vores biobrændsel herunder bioskallerne målrettet kunder, som kan aftage minimum et halvt ton ad gangen og gerne mere.

Et stort opgave for os er levering af 100-120.000 t/år af flis til danske fjernevarmeværker og Dalum Papirfabrik.

-Vi har selv 60 hektar juletræer og passer cirka 4.000 hektar skov hovedsageligt på godser, oplyser Hans Erik Nielsen.

De nye bioskaller.
Hans Erik Nielsens kendskab til palmekerneskaller startede allerede for 16 år siden, da han mødte sin nuværende kone, som er fra Sri Lanka. Under et besøg dernede så han de mange palmeplantager på op til 1.000 hektar, og hvordan man pressede olie ud af frugterne. De overflødige skaller blev ikke umiddelbart anvendt og endte som blandt andet vejfyld. Senere begyndte Rusland at importere palmekerneskallerne og blandede dem med kul til fyring i store varmeanlæg.

I Ghana har Hans Erik Nielsen fået en aftale i stand om levering af op til 30.000 ton palmekerneskaller fra en oliefabrik. Planen er, at sejle den til den store Lindø-havn på Fyn og derfra distribuere til Sjælland og det øvrige Danmark.

Foreløbig har der været en række testfyring af knap 30 biobrændselbrugere, og over halvdelen har allerede bestilt bioskaller igen. Desuden har blandt andet Linka Maskinfabrik, som producere biobrændselsfyr, afprøvet bioskaller med godt resultat.

Perspektiver i tropiske biobrændsel
Såfremt de lovende testfyringer også holder ude ved forbrugerne, ser Hans Erik Nielsen store perspektiver i både palmekerneskallerne og andre tropiske affaldsprodukter.

- Der er enorme mængder alene i palmekerneskaller, og dertil kommer mange andre bioaffaldsprodukter fra troperne, slutter Hans Henrik Nielsen.

 

Læs også