Klar til at tage imod 800 gæster

Gl. Krogaard i Såderup er et almindeligt moderne landbrug, som familien glæder sig til at vise frem på fredag.

- Når vi har sagt ja til at »lægge gård til« dette års Land-Live koncert, er det blandt andet fordi, vi mener, det er vigtigt at få folk ud i det praktiske, almindelige landbrug, så de kan få en positiv oplevelse af, hvordan dyr og mennesker har det.

Det siger ejerne af Gl. Krogaard, Krogyden 2 i Såderup ved Ullerslev, hvor Land-Live 2011 finder sted på fredag, den 17. juni, Sophia og Palle Bjerggaard Hansen, som - sideløbende med »træningen« til at udstille tre jerseykøer på Det Fynske Dyrskue – gennem længere tid har haft travlt med de mange forberedelser til at være værter for omkring 800 gæster plus et stort antal medhjælpere ved årets »koncert i græsmarken«.

Det med »græsmarken« er helt bogstaveligt, idet det store festtelt bliver opstillet i en græsmark for enden af kostalden, som gæsterne skal igennem for at komme til teltet. Fra græsmarken er det i øvrigt i klart vejr muligt at se Storebæltsbroens pyloner. Og både denne græsmark samt en på den anden side af Krogyden, hvor der skal være parkering, har været planlagt – og udlagt – gennem to-tre år.

Udvidelser
Da Sophia og Palle Bjerggaard Hansen i 1996 købte Gl. Krogaard af den kendte jerseyavler, Lauge Hansen, var der 50 højtydende jerseykøer plus opdræt.

En ny sengestald med plads til 200 køer og med en 2 x 10 »sildebens« malkestald blev taget i brug i januar 2003. I 2006 blev der bygget et nyt plansiloanlæg og i 2008 en ny ungdyrstald ved siden af kostalden.

Besætningen består i dag af 200 malkekøer med en gennemsnitsydelse på 9.700 kg EKM. Dertil kommer 250 kalve og kvier. 50 af kvierne er beregnet til salg, mens de øvrige »hen ad vejen« skal indgå i besætningen, som gennem alle årene er udvidet med eget tillæg.

Kalve til gavn
- Vi har afsætning for alle tyrekalvene, fortæller Palle Bjerggaard Hansen. For øjeblikket til Veterinærinstituttet i København, hvor de skal indgå i forsøg med paratuberkulose – en sygdom, vi er så godt som fri for.

- Fra 1. juli får vi nogle krydsningskalve. Vi skal levere 35 Jersey/Limousine-kalve til et forsøg med opfedning og afsætning af kalvene, som Danish Crown, Dansk Kvæg og Viking samarbejder om for at se, om det er et produkt, der er økonomi i.

Kvalitet og dyrevelfærd
Der hører 63 ha til Gl. Krogaard, og inklusive forpagtning drives i alt 90 ha – alt sammen med græs, majs og lucerne til grovfoder til besætningen. Både Sophia og Palle Bjerggaard Hansen er fuldtidsbeskæftiget i bedriften, hvor der desuden er ansat to elever - plus af og til lidt hjælp af nogle skoledrenge. Ejerne klarer selv morgenmalkningen, mens eleverne malker om aftenen.

Besætningen fodres med fuldfoder af egen avl plus indkøbt soja og raps. Der udfodres en gang om dagen. Kraftfoder får køerne i automater i stalden.

- Vi går meget op i at lave noget godt grovfoder, understreger Sophia og Palle. Vi prøver at være så selvforsynende som muligt med eget foder. Det stiller nogle krav til kvaliteten, men det harmonerer med, at vi også lægger meget vægt på dyrevelfærd.

Fest og faglighed
- Selv om det giver noget ekstra arbejde, glæder vi os til Land-Live. Det er en sjov kombination af fest og seriøs baggrund, og det giver gæsterne mulighed for nogle positive oplevelser og et bedre kendskab til dagens landbrug. Folk har mulighed for at gå rundt overalt i bedriften, og fagfolk fra Centrovice vil være til stede for at fortælle og svare på spørgsmål.

- For os selv er det en positiv udfordring og en oplevelse. Selv om vi har været med i »Grøn Søndag«, har vi aldrig før haft så mange på besøg. Men vi og vores børn – Maria (19), Mette (17) og Mads (12) - glæder os til at vise tingene frem, fastslår Sophia og Palle Bjerggaard Hansen.

På slaget 18 på fredag, den 17. juni, starter årets Land-Live gårdkoncert i et stort telt på en græsmark ved Gl. Krogaard i Såderup på Østfyn. Dørene til staldene åbnes allerede fra kl. 17.

Land-Live 2011 - den syvende i rækken - er som sædvanligt arrangeret af Centrovice. Primus motor i det udvalg, der står for arrangementet, Vibeke Nielsen, Uggerslev, fortæller, at man i år vil »skrue tiden lidt tilbage« til den mere tætte stemning, som kendetegnede de første gårdkoncerter.

Musik og dans
- Vi har besluttet kun at sælge 800 billetter i år, siger Vibeke Nielsen. Det betyder, at der bliver bedre plads både til at spise og til at danse.

Under spisningen leveres underholdningen som sædvanlig af Karina Musik, som i år er udvidet til »Turtelduoen«. Derpå overtager gruppen »The Powls« musikscenen, efterfulgt af den landskendte gruppe »På Slaget 12« med forsangeren Ann-Mette Elten. »PS 12« medvirkede også ved Land-Live 2006 i Svenstrup.

- De fleste billetter er solgt, oplyser Vibeke Nielsen.

Der er dog stadig nogle få tilbage, som kan købes hos Centrovice på telefon 70 15 99 00 og hos www.NyborgBillet.dk. Billetprisen er, inklusive buffet, 395 kroner for voksne og 100 kroner for børn.

Læs også