Sønderjysk klaps og kage

Sønderjysk kaffebord blev serveret sammen med kritik af regeringen, da Sønderjysk Landboforening holdt møde om vækst i landbruget, hvor blandt andet fødevareminister Henrik Høegh (V) var inviteret.

I mandags afholdt Sønderjysk Landboforening et møde om vækst i landbruget, og her var der blandt andet kritik af fundamentet for såvel husdyrloven som Grøn Vækst og vandplanerne.

Chefkonsulent ved Sønderjysk Landboforening, Finn Olsen, stillede blandt andet spørgsmålstegn ved kvaliteten af den såkaldte baseline, som indgår i beregningen af, hvilke nye tiltag til ammoniakreduktion, der skal til fremadrettet.

- Vi har eksempler på rapporter, der indgår i arbejdet med de nuværende vandplaner, som bygger på målinger i vandløb, der stammer helt tilbage til 1987! - Men det er jo muligt at tage ud til vandløbene lige nu og måle tilstanden derude - lige nu, understregede Finn Olsen.

Der lød også kritik af husdyrloven, der blev vedtaget på baggrund af ønsker om forenkling, gennemskueligt regelgrundlag og øget ensartethed i administrationen. Resultatet blev i stedet et enormt omfang af papirarbejde og alenlang ventetid på miljøgodkendelser.

Læs også