100 millioner mere i overskud

DLG slog igen i 2010 økonomiske rekorder. Nettoresultatet steg fra 180 til 282 millioner kroner.

DLG-koncernen opnåede i 2010 sine hidtil bedste resultater.

Omsætningen steg fra 34,1 milliarder kroner til 39,4 milliarder. Før afskrivninger rundede resultatet en milliard kroner, hvilket er en fremgang på cirka 220 millioner kroner i forhold til det realiserede EBITDA i 2009. Før skat steg koncernresultatet fra 323,4 millioner i 2009 til 452,2 millioner kroner i 2010.

Endelig endte grovvarekoncernens nettoresultat med en stigning på hele 57 procent til 282,1 millioner kroner. I 2009 var den 179,7 millioner kroner.

Tilfredshed
- Der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget tilfredse med koncernens resultater, herunder et nettoresultat efter skat på 282,1 millioner kroner.

Vi står i det hele taget med et regnskab, der bekræfter, at bredden i vores koncern er et aktiv, som vi også vil forfølge i årene frem, lød det i går fra DLG’s administrerende direktør, Asbjørn Børsting, på selskabets repræsentantskabsmøde i Horsens, hvor regnskabet blev godkendt.

- Omsætningsmæssigt dækker året over to vidt forskellige scenarier, hvor prisniveauet på korn, protein og foder i 1. halvår generelt var lavt, mens de forholdsvis store prisstigninger på basisråvarer hen over sommeren gav et væsentligt højere prisgrundlag for koncernens aktiviteter i 2. halvår, nævner Asbjørn Børsting.

Koncernomsætningen fordelte sig – baseret på selskabernes hjemsted – med 44 procent i DLG amba og danske datterselskaber, 44 procent i Tyskland og 7 procent i Sverige, mens de øvrige lande tilsammen tegnede sig for 5 procent.

Den samlede koncernegenkapital voksede fra 2.980 millioner kroner i 2009 til 3.358 millioner kroner i det forgangne regnskabsår.

Læs også