Nu kan der laves rentable projekter

Strategisk rådgiver Morten Juhl Lassen fra rådgivningsfirmaet Agrostrat mener, der nu kan lægges planer for både rentable og realistiske projekter.

En fremskrivning af bedriftens og driftsøkonomiens udvikling de kommende fem år ved fortsat nudrift er et meget vigtigt udgangspunkt for en vurdering af virksomhedens behov for forandringer.

- Denne virksomhedsanalyse sætter en masse gode tanker i gang hos den landmandsfamilie, jeg skal rådgive, fortæller strategisk rådgiver Morten Juhl Lassen fra rådgivningsfirmaet Agrostrat i Hedensted.

- Med en fremskrivning får man svar på, om virksomheden er velfunderet og i en sund økonomisk udvikling. Herfra skal strategien lægges i forhold til en fokusering på afvikling, eller om der skal foretages nye investeringer i dele af produktionen eller eventuelt tænkes i nye forretningsområder og lignende.

Investeringsprojekter 
Med et slogan, »Fremtiden tilhører dem, der forbereder sig på den«, tilbyder Agrostrat nu et helt nyt rådgivningsforløb til landmænd, »Fremadrettet Økonomisk Rådgivning«.

- Gennem de seneste år med økonomisk afmatning har landmændene primært skullet fokusere på omkostninger og økonomistyring i form af budgetter og budgetkontroller. Nu er der imidlertid lysere tider på vej, mener Morten Juhl Lassen.

- Vi begynder nu at mærke, at rådgivning i forbindelse med investeringsprojekter atter bliver efterspurgt i større stil, og det er baggrunden for, at vi nu lancerer en mere helhedsorienteret og fremadrettet økonomisk rådgivning, siger han.

Fem trins rådgivning
Grundprincipperne i det nye rådgivningsforløb har Morten Juhl Lassen udviklet gennem mange års erfaring med strategisk rådgivning fra tidligere beskæftigelse hos Videncentret for Landbrug og som driftsøkonomisk rådgiver for en række større landbrugsvirksomheder.

Fremadrettet Økonomisk Rådgivning er fra Agrostrats side lagt op som et fem-trins rådgivningsforløb, der skal ske i et samarbejde med landmandsfamilien.

- Det handler i bund og grund om, at landmanden bliver klogere på sig selv og derefter få afdækket, hvad landmanden vil, og hvor han vil hen som landmand og landmandsfamilie. I de overvejelser er det vigtigt både at være realistisk og tage højde for de bløde værdier, siger Morten Juhl Lassen.

Bankerne afventende
I modsætning til situationen for fem år siden, hvor de strategiske rådgivere i landbruget måtte bide hovedet af al skam og udarbejde investeringsplaner, hvor konjunkturudviklingen måtte redde kastanjerne ud af ilden, er situationen i dag helt anderledes.

- I dag er vi begyndt at kunne udarbejde nogle rentable projekter, fordi prisrelationerne er langt bedre. Vi kunne naturligvis godt ønske os, at bankerne også snart begynder at se perspektiverne i det, lyder det fra Morten Juhl Lassen.

Lang er faring
Morten Juhl Lassen, der i godt et års tid har drevet Agrostrat fra virksomhedens adresse i Hedensted, har siden 1994 arbejdet med rådgivning af landmænd indenfor driftsøkonomi, strategi og ledelse.

I starten som økonomikonsulent og afdelingsleder på Landbrugscentret i Varde og senere som chef for fusionen af LRØ's økonomiafdeling. Senest har Morten Juhl Lassen været en af drivkræfterne bag udvikling af den strategiske rådgivning til landmændene i Dansk Landbrugsrådgivning.

Morten Juhl Lassen var chefkonsulent i Patriotisk Selskabs svine- og økonomiafdeling, og har desuden fungeret som administrations- og økonomichef på Frijsenborg og Wedellsborg godser.

 

Læs også