Landbruget tilfreds med genopretningsplan

VKO's genopretningspakke, der blandt andet sænker dagpengeperioden, skaber ro til, at man kan se fremad mod at sikre en offensiv dansk vækstpolitik, mener Landbrug & Fødevarer.

I Landbrug & Fødevarer er man overordnet godt tilfreds med VKO’s nye pakke, der skal rette op på dansk økonomi, og som parterne efter forhandlinger i pinsen i går nåede til enighed om.

 - Det er afgørende, at regeringen og Dansk Folkeparti nu får skabt ro om, hvordan Danmark skal lukke hullet i de offentlige finanser på 24 mia. kroner. Det er forudsætningen for, at vi kan kigge fremad mod morgendagens vækst, siger adm. direktør Carl Aage Dahl, Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Han finder det også værd at rose, at man tager fat i en egentlig strukturændring, som det jo er tilfældet med forslaget om at sænke dagpengeperioden.

- Det er helt nødvendigt for at øge arbejdsudbuddet fremadrettet, fastslår Carl Aage Dahl.

I Landbrug & Fødevarer råder man til, at man nu koncentrerer sig om, hvordan man finansierer fremtidens velfærd.

- Det drejer sig om at øge den danske produktivitet, skabe udviklingsmuligheder og mindske unødige politiske omkostninger på erhvervslivet, understreger Carl Aage Dahl.

Han advarer dog mod, at man risikerer at trække tæppet væk under fremtidens vækst:

- Det er ærgerligt, at man beskærer forskningsindsatsen, fordi det er forskning og udvikling, der skal sikre den danske konkurrenceevne i fremtiden.

Læs også