Tøndermodellen gik ikke

Miljøstyrelsen og nu også Statsforvaltning Syddanmark udtaler, at Tønder Kommune uden lovhjemmel overlod sin myndighedskompetence m.h.t. prioritering af miljøsager til Sønderjysk Landboforening.

Idéen i den såkaldte Tøndermodel var at lave et udkast til miljøgodkendelse, så kommunen bare kunne nøjes med at blåstemple, hvis den vurderede, at ansøgningen var i orden. Til at hjælpe sig med at lave dette udkast lavede landmændene en aftale med et ingeniørfirma, Rambøll.

Baggrunden var store frustrationer i landbruget over meget lange sagsbehandlingstider.

Det var imidlertid ulovligt at lade Sønderjysk Landboforening stå for at udvælge de syv miljøsager forud for andre ansøgere, har Miljøstyrelsen siden fastslået, og dét har Statsforvaltningen Syddanmark nu givet styrelsen ret i.

Forskel
- Det er statsforvaltningens opfattelse, at Tønder Kommune uden hjemmel har overladt sin myndighedsopgave med at udvælge de sager eller ansøgninger, der skal prioriteres forud for andre ansøgere til private parter (Sønderjysk Landboforening), hedder det i en afgørelse, som netop er offentliggjort på statsforvaltning.dk.

- Tøndermodellen er desuden ensbetydende med en usaglig forskelsbehandling i forhold til andre ansøgere på ventelisten, hedder det i afgørelsen, der dog ikke får konsekvenser for hverken kommunen eller landmændene.

Hverken Miljøstyrelsen eller statsforvaltningen vil således foretage sig videre i sagen. Tønder Kommune besluttede sig ganske vidst for at færdiggøre sagerne, men den har taget Miljøstyrelsens vurdering til efterretning, og dét stiller Miljøstyrelsen og statsforvaltningen sig tilfredse med.

Positiv effekt
Hos Sønderjysk Landboforening siger miljø- og naturchef Ulla Bækman, at alle parter har lært af sagen.

- Tidligere blev der indgået aftale mellem landmanden og ingeniørfirmaet. I dag er det kommunen og ingeniørfirmaet, der indgår aftalen, siger hun, og tilføjer:

- Tøndermodellen var kun interessant, så længe der var en kø af ansøgere. Da der ikke længere var dét som følge af den finansielle krise, døde det. Men vi har lært meget af processen. Vi er blandt andet blevet mere opmærksomme på, hvad der kræves for at lave en god ansøgning, og det bruger vi i samarbejdet med kommunen.

Ulla Bækman fastslår desuden, at det i dag er blevet knapt så dyrt at få sagerne igennem systemet, og at sagsbehandlingen isoleret set er speedet op som følge af de erfaringer, man gjorde sig med Tøndermodellen.

Statsforvaltningen har ikke vurderet, om det var ok, at de syv ansøgere fik udarbejdet et udkast til en afgørelse af et ingeniørfirma, og om det var ok at betale firmaet for det.

Læs også