Vigtigt valg af majs

GROVFODER: På DLG-FAF's majsmøde rådede Jens Bagge fra Sejet Planteforædling til at sprede valget af sorter, når næste sæson inden længe planlægges.

Knap nok er årets majshøst bjærget, før kvægbrugerne skal tænke på næste års afgrøde. I forrige uge var DLG's eksperter indenfor kvægfodring i Odense for at præsentere sorterne til den kommende sæson.

Agronom Jens Bagge fra Sejet Planteforædling indledte kundemødet hos DLG-FAF med at understrege vigtigheden af at vælge flere sorter for at »sprede risikoen« i bedriften.

- To sæsoner er næppe ens. Således oplevede man i år mange steder i landet en ekstrem tørke i september, hvilket gav store forskelle i sorterne, alt efter deres egenskaber. Derfor skal mit råd være også at vælge grønne sorter, som kan skaffe et par ekstra tusinde foderenheder henne på sæsonen.

Dyrkningsegenskaber
I det hele taget råder Jens Bagge til at se meget på sorternes dyrkningsegenskaber, når Landsforsøgene studeres. Andre afgørende parametre er udbyttet, ensilagekvaliteten og cellevægværdien.

- Derfor er det nødvendigt at vælge mange sorter, når ordren på majs afgives. For ingen sorter kan nemlig det hele, fastslog han overfor de omkring 40 fremmødte fynske majsdyrkere.

Med omkring 180.000 hektar majs herhjemme, og som i år en høst på ofte omkring 40 procent tørstof, frygter Jens Bagge, at man måske kan løbe ind i sædskifteproblemer og bladsygdomme.

Svampesygdommen Helminthosporium blev set første gang i danske majsmarker i 2007, og blandt andet i de tætte majsarealer i Holland er den nu ret så udbredt. Det er også et incitament til at vælge sorter, som er mere modstandsdygtige.

Af sorter, som især egner sig til fynske forhold, nævnte Jens Bagge blandt andet Jasmin og Bull. Men også en ny sort, Chavoxx, som er meget tidlig og samtidig har gode egenskaber for cellevægge, ser interessant ud.

  

Spar ikke startgødningen
På mødet i Odense opfordrede Henning Jakobsen fra DLG-FAF de fremmødte kvægbrugere til ikke at droppe startgødningen til majsen, selv om der fokuseres intenst på omkostningerne i bedrifterne.

- Der er et markant merudbytte ved at bruge startgødning, og i disse tider, hvor vi ikke længere har de stærke ukrudtsmidler, er det endnu mere vigtigt at sikre majsplanternes opvækst.

Derfor rådede han til, at man snarest får lavet mark- og gødningsplanen hos sine rådgivere, så gødningen kan disponeres.

Om prisudsigterne sagde Henning Jakobsen, at de generelt er lave nu, og pr. tradition stiger de altid fra juli og frem mod gødningens anvendelse i efteråret og foråret.

- Derfor tror jeg ikke, at gødningen falder til foråret.

Vårbyg
På mødet var Henning Jakobsen også inde på valget af vårsæd, som snart forestår.

- Nu er det ikke de store arealer, der er tale om, da der i efteråret er sået mest muligt hvede her på Fyn, primært af sorterne Hereford og Frument. Men når vi taler om valget af vårbyg, er Quench den mest oplagte sort. Den har et forholdstal på 103 over fem år og kan bruges både som maltbyg eller foderbyg.

Kvægfoderprogram
Endelig var også produktchef Claus Saabye Erichsen fra DLG Axelborg med ved mødet for at præsentere DLG's nye samlede kvægfoderprogram. Det favner dels et AMR-sortiment og et MajsBasis-sortiment.

AMR-sortimentet er udviklet til brug i automater, malkestalde og robotter, mens MajsBasis-sortimentet er blevet udvidet med en række nye spændende foderløsninger, for eksempel Basis og MF Plus, således at køerne tilbydes foderløsninger, der understøtter koens genetiske potentiale til at producere mælk.

I det nye foderprogram er mineralindholdet afstemt med DLG's grundrationsmineraler, så foderrationen let kan afstemmes med både energi, protein, fedt og stivelse såvel som behovet for mineraler og vitaminer, forklarede agronom Claus Saabye Erichsen.

Læs også