Danske selskaber overhaler FirstFarms

Mindst fem andre danske selskaber i Rumænien har gjort det, som FirstFarms siger, er meget svært; De har søgt og fået millionstøtte fra EU’s strukturmidler.

Mindst fem danske landbrugsselskaber i Rumænien har søgt og fået millionstøtte fra EU’s strukturfondsmidler. I et konkret tilfælde har et større dansk selskab opnået omkring 15 millioner kroner i støtte til maskininvesteringer.

De oplysninger går imod det, som FirstFarms’ administrerende direktør Kim Stokholm, oplyste i en artikel i Effektivt Landbrug 15. oktober.

Her forklarede direktøren, at et stort dansk selskab som FirstFarms har svært ved at opnå strukturstøtte, fordi mindre selskaber med rumænsk hovedaktionær bliver tilgodeset, når EU-pengene skal fordeles

FirstFarms har endnu ikke haft succes med at få støtte fra EU’s strukturfondsmidler. Ved opstarten i Rumænien i 2007 undlod selskabet at søge støtte til maskininvesteringer. Selskabet søgte til gengæld i 2008 og 2009, men begge gange blev ansøgningen afvist.  

Danske selskaber får millionstøtte
Dokumentationen for de danske selskabers EU-strukturstøtte ligger offentligt tilgængelig på konsulentfirmaet LCH 2000 SRL’s hjemmeside. Firmaet er rumænsk og har specialiseret sig i at lave ansøgninger om EU-midler for forskellige typer af virksomheder, herunder også danske landbrugsselskaber.

Af konsulentfirmaets referenceliste fremgår det, at mindst fem danske landbrugsselskaber i Rumænien har brugt virksomheden til at ansøge om strukturstøtte, og alle danske selskaber har fået deres ansøgninger godkendt.

 

Har handlet korrekt   
Kim Stokholm oplyser overfor Effektivt Landbrug, at ledelsen i FirstFarms har gjort, hvad der var muligt for at få strukturstøtte i Rumænien.

- Jeg kan selvfølgelig ikke svare på, hvad andre selskaber gør eller hvorfor de har fået støtte. Men jeg kan oplyse, at vi har holdt os 100 procent til reglerne.

- I 2007 valgte vi af strategiske grunde at undlade at søge til maskininvesteringer, fordi vi på grund af lang ventetid, risikerede at gå glip af en dyrkningssæson. I 2008 og 2009 har vi søgt strukturstøtte til investeringer på to gange 2,4 millioner euro, og begge gange har vi brugt en rumænsk konsulentvirksomhed til at søge støtte for os, men ansøgningen blev afvist, siger han.

Han tilføjer, at det af ansøgningsbetingelserne fremgår, at der opnås flere point, hvis den ansøgende virksomhed er ejet af en person under fyrre år.

- Der kan vi ikke komme i betragtning, da vi er ejet af omkring 4000 aktionærer, fortsætter Kim Stokholm.

90 procent udbetales til store selskaber
Det argument er Dennis Rasmussen, som tidligere har kritiseret FirstFarms, uenig i.

- Det er korrekt at reglen findes i ansøgningsmaterialet, men det er kun omkring 10 procent af alle ansøgninger, der kan leve op til det krav i betingelserne. 90 procent af EU’s strukturstøtte udbetales til selskaber i alle størrelser, siger Dennis Rasmussen.

- Derudover er FirstFarms registreret i Rumænien som et »SRL-selskab«. Det vil sige, at det er et rumænsk selskab med dansk ejerkreds, og derfor kan de opnå strukturstøtte helt på lige fod med andre selskaber, siger han.

Uafhængig af størrelse og nationalitet
Dennis Rasmussen bakkes op af den rumænske myndighed FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala), der behandler og udbetaler EU-strukturstøtte i Rumænien.

I en skrivelse fra FEADR, som Effektivt Landbrug har modtaget, fremgår det, at nationalitet og selskabsstørrelse er uden betydning.

»Det faktum, at der er tale om et danskejet selskab har ingen betydning for tildeling af midler […] Støtten er ikke afhængig af selskabets størrelse, og om det er stort eller lille gør ingen forskel«, fremgår det blandt andet af skrivelsen.

Støtte i 2010
Selvom det indtil nu ikke er lykkedes for FirstFarms at opnå strukturstøtte i Rumænien, så forventer direktør Kim Stokholm, at det sker i 2010.

- I den kommende sæson skal vi i gang med store investeringer i vandingsanlæg i nærheden af Buzau i Rumænien. Det giver mange point, og jeg forventer bestemt, at vi vil opnå støtte til disse projekter, siger Kim Stokholm.

Effektivt Landbrug har talt med Erik Jantzen, indehaver af Jantzen Development, som har erfaring i at søge strukturstøtte i både Rumænien og Slovakiet. Ifølge ham er det ikke nemt at opnå støtte, hvis man er en større planteavler i Rumænien.

- Vi har selv søgt flere gange, første gang i marts 2008, uden at vi har fået støtte. Ansøgningerne bliver prioriteret ud fra landets interesser, og de er stramt styret fra EU, siger Erik Jantzen.

- Først tildeles animalske produktioner, hvor de mindste produktioner opprioriteres. Derefter kommer planteavlerne, hvor dem der kan vande kommer forrest i køen, forklarer han.

- Jeg vil ikke sige det er umuligt at opnå støtte, men som stor planteavler, så er det ikke noget, man bare lige får. Reglerne ændres hele tiden, og det gør heller ikke tingene nemmere, forklarer han.

Læs også