Priser vækker optimisme

Seks omkostningsbesparende, miljøvenlige og energirigtige nyheder fik i går tildelt årets Agromek-priser.

- Det er en dejlig start på udstillingen. At kunne overrække priser til innovative iværksættere, der har optimismen og evner til at skabe produkter, som kan fremtidssikre eller ligefrem redde landbruget.

Formanden for Agromek-komiteen, direktør Peter Hansen, Cormall Agro Holding A/S, havde sammen med direktør Sten Andersen fra Dan Egtved A/S, der er formand for Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, på åbningsdagen i går æren af at uddele i alt seks Agromek-priser blandt de i alt 18 nominerede produkter ud af listen på tilsammen 51 tre- og to-stjernede Agromek-nyheder.

Varm mælk og bedre lugt
Inden for nyheder til kvægproduktion gik to Agromek-priser til henholdsvis Calvex A/S i Skive og MT Højgaard A/S, hvis landbrugssektor er placeret i Viborg.

Calvex fik prisen for et anlæg, ColoQuickPasteur, der giver mulighed for at varmebehandle råmælk uden at beskadige mælkens immunstoffer.

Nyheden består af et vandbad med en holder, hvori der anbringes en kassette med en portion frosset råmælk. Ved at kassetten bringes i rotation opnås en jævn og ensartet opvarmning af råmælken, og mælken bliver pasteuriseret, uden at immunstoffer og mælkens konsistens bliver ødelagt.

Den anden kvægpris gik til MT Højgaards integrerede luftskiftesystem, som fjerner mindst 75 procent af ammoniakdampene i gyllekanalen under gulvniveau i kvægstalde. Systemet blæser/suger luft gennem luftkanaler på tværs over gyllekanalen, hvorved hovedparten af den luftformige ammoniak opfanges og sendes videre til luftrensning.

Energibesparende nyheder
Inden for svineproduktionen gik den ene pris  til en intelligent overdækning af smågrisestier fra VengSystem i Roslev. Den anden pris blev tildelt et anlæg fra Ph-Miljø i Hals, hvor der tilsættes ozon og luft for at reducere lugt og binde næringsstoffer i gyllen.

Endelig blev der også uddelt to priser for øvrige produkter på Agromek-husdyr. Alulette Vision i Asperup på Vestfyn fik Agromek-prisen for et lille mobilt overvågningskamera, der kan sende billeder eller sms til en mobiltelefon direkte fra stedet, der overvåges, f.eks. fra en svinestald eller i maskinhuset ved siden af en dieseltank eller dyre maskiner.

Et nyt lysstofrør med diodelys blev også hædret i går. Lumorigo LED, som præsenteres af Linds A/S, hæver og sænker automatisk lyset i f.eks. en stald i forhold til det omgivende lys. LED-røret har en brændetid på op til 50.000 timer.

På åbningsdagen i går i Herning blev vinderne af Agro Business Park's Innovationskonkurrence 2009 kåret. Ud af 16 indsendte forslag blev tre priser på hver 50.000 kroner uddelt.

Den ene gik til en sensorteknologi til landbruget, som blandt andet kan bruges til at følge udviklingen i biomasser som korn eller ensilage.

En pris tilfaldt en forsker, som arbejder med plantevækst uden jord, mens den tredje pris gik til forskeren Erik Tybirk, som fremavler hvid raps til erstatning for den gule farve, som indeholder bitre stoffer og tiltrækker skadedyr.

 

Læs også