Det er nu, kampen skal vindes

Dansk Kartoffel Producent Forening kæmper for at få prisen på spisekartofler yderligere op i årets sidste måned.

De ti procent nedgang i leveringen af spisekartofler, som vi appellerede til i begyndelsen af september, har vi nok nået. Men det er nu, at sidste del af kampen skal vindes. I slutningen af november skal pakkerierne afgive tilbud til butikkerne for hele julehandlen, og hvis ikke, vi får prisen op senest på dette tidspunkt, kommer det til at knibe med at få prisen yderligere op i dette kalenderår.

Denne klare udmelding kommer fra formanden for Dansk Kartoffel Producent Forening, Birger Jensen, Vemb.

I den forgangne uge har pakkerierne betalt 100 kroner pr. hektokilo ifølge prisnoteringen fra Specialudvalget for Kartofler.

- Prisen skal op på 125-130 kroner pr. hektokilo. Det har vist sig, at affaldsprocenten er væsentlig højere end vurderet tidligere på året, og det betyder, at vi skal have lidt højere kilopris for at få produktionsøkonomien til at hænge sammen, siger han.

Udbytterne er gode nok, men ifølge Birger Jensen er der for store affaldsprocenter på grund af virus, rodfiltsvamp og mange grønne kartofler. Han kender et tilfælde, hvor spisekartofler er afsat til melproduktion på grund af for ringe kvalitet.

Langsomt leveringsstop
Foreningen har siden begyndelsen af september arbejdet målrettet på at sikre højere producentpriser.

- Lige nu bør avlerne sætte sig på tværs af kulerne, opfordrer han.

- Vi bruger meget tid på at tale med avlere, og opfordrer dem også i diverse medier til at sige nej til pakkerierne, hvis prisen er for ringe, forklarer Birger Jensen, som tilføjer, at avlerne i stort omfang afviser pakkeriernes tilbud. Der er en forståelse for, at der skal leveres mindre mængder.

- Hvis ikke priserne kommer op inden december, vil spisekartoffelavlerne stille og roligt stoppe med at levere til pakkerierne. Vi har et netværk, som taler med de avlere, der leverer meget. De, der plejer at levere tre-fem træk om ugen, vil gå ned på et eller to ugentlige træk, og så vil priserne tilpasse sig, fortæller kartoffelformanden.

Positive pakkerier
Ifølge Birger Jensen er der god forståelse for situationen hos pakkerierne, der gerne ser et prisniveau på 150 kroner for spisekartofler.

- Pakkerierne synes, det er fint. En af direktørerne sagde, at hvis ikke han kunne få kartofler leveret, måtte han jo betale ti kroner mere. Og hvis ikke ti kroner var nok, måtte han give 20 kroner mere. Pakkerierne er positivt overraskede over, at vi er nået så langt, og udviklingen har vist, at avlerne godt kan stå sammen, når de er pressede, vurderer han.

Strategien var rigtig
Der er ifølge Birger Jensen ingen, som tror, at der i år er for mange kartofler i Danmark eller i resten af Europa.

- I Danmark har affaldsprocent og frost reduceret udbyttet. I andre lande har der været for tørt et klima til optagningen og for mange stødpletter. Prisen er stigende i Frankrig, og det trækker Holland og Belgien med op. Der er også mangel på kartofler i det østlige Europa, og vi forventer, at der senere vil komme efterspørgsel derfra. På det svenske marked, som vi følger meget tæt, stiger kartoffelpriserne også nu, fortæller han.

- Hele strategien med at sælge de gode kartofler først, viser sig også at have været rigtig. De knap så gode skal også nok få ben at gå på blandt andet i det østlige Europa.

Indsats giver 150 millioner
Birger Jensen perspektiverer foreningens indsat med følgende regnestykke.

- Der dyrkes mellem 13 og 14.000 hektar spisekartofler i Danmark. Hvis man fratrækker specielle sorter og kartofler til tidlig levering, er vi nede på omkring 10.000 hektar. Og med udgangspunkt i, at vi stod til at tabe 15.000 kroner pr. hektar, ja, så ville danske spisekartoffelavlere have mistet 150 millioner kroner. Dette tab har vi nu næsten fået vendt til at blive et nul. Det er da imponerende, pointerer han.

Der har i medierne været tale om, at Konkurrencestyrelsen fulgte foreningens indsats med stor interesse, men Birger Jensen oplyser, at man ikke har modtaget henvendelser fra Konkurrencestyrelsen.

Det forlyder i avlerkredse, at Konkurrencestyrelsen fra regeringens side er blevet bedt om ikke at beskæftige sig med kartoffelpriserne.

Læs også