Nye tider i Indkøbsforeningen

FINANSIERING: Landsorganisationen for Dansk Indkøbsforening har fået ny formand og nye vedtægter, der åbner op for nye muligheder.

På Dansk Indkøbsforenings landsmøde, der blev afholdt på Bornholm, blev der både valgt ny formand, og der blev vedtaget nye vedtægter. Det er sket på baggrund af en ny lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, der nu også giver mulighed for at udvide medlemskredsen til andre end jordbrugere.

Ny formand er Bent Højgaard Andersen, Løgstør, der er formand for Aalborg Amts Indkøbsforening og medlem af bestyrelsen i Nordjysk Familielandbrug. Han driver selv et landbrug med 155 sortbrogede malkekøer.

Den nye lov blev vedtaget i Folketinget i januar måned, men træder først i kraft, når en tredjedel af de enkelte indkøbsforeninger har vedtaget ændringerne i deres vedtægter.

Det er man allerede i fuld gang med, og det forventes at Aalborg Amts Indkøbsforening vedtager det sidst i august.

Nye muligheder
I den lov og dermed også de nye vedtægter bortfalder arealkravene om maksimalt 100 hektar og 2,8 millioner i grundværdi.

Ordlyden ændres fra Loven om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere til Loven om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne.

- Nu kan alle mindre virksomheder i eller med tilknytning til landdistrikterne få finansiering af maskiner, siger den nye formand.

Det kunne for eksempel være maskinstationer, tømrer eller snedkere.

- Men landbruget er stadig vores kerneområde, hvor vi har vores kompetencer, understreger Bent Højgaard Andersen.

Spændende opgave
Den nye lov administreres af de enkelte foreninger, og derfor kan grænser og kriterier være forskellige.

- Der ligger en spændende opgave foran os, der åbner op for helt nye muligheder og kundegrupper, siger den nye formand.

Selvom der er finanskrise, så håber han på, at Indkøbsforeningen også i fremtiden kommer til at låne penge ud.

Læs også