Grøn Vækst kan koste kvægbruget en milliard

DYRT: Grøn Vækst vil koste kvægsektoren mellem 750 millioner og 1 milliarder kroner, især på grund af kravene om at etablere ti meter-randzoner og reducere kvælstof- og pesticidforbruget, vurderer Dansk Kvæg.

Grøn Vækst bliver dyr for kvægbruget, vurderer Dansk Kvæg. Ifølge organisationen kommer det til at koste kassen at reducere kvælstofudledningen med 10.000 ton, hvis det indebærer krav om, at landmanden skal reducere markernes kvælstoftilførsel.

Dyre randzoner
De andre store udgiftsposter er at skulle reducere pesticidforbruget og udvide randzonerne fra to til ti meter, skønner Dansk Kvægs politiske chef, Arne Munk, i Dansk Kvæg Nyt.

- Nogle besætninger vil blive ramt utrolig hårdt. Det siger sig selv, at den bedrift, der ligger ned til Gudenåen, bliver hårdt ramt af de udvidede randzoner og samtidig kan rammes utrolig hårdt af beslutningen om reduceret vedligeholdelse af vandløb, uddyber han i bladet.

Hvor meget kompensation, regeringen vil yde - og hvordan - er ikke meldt ud endnu, og er derfor ikke medtaget i beregningerne. Vurderingen fra Arne Munk er dog, at fuld kompensation på disse to områder kun vil dække en fjerdedel af kvægbrugets samlede omkostninger ved Grøn Vækst.

Usikkerhed
Formanden Peder Philipp er ikke begejstret, og tilføjer:

- Med et så smalt forlig fortsætter debatten, og det giver stor usikkerhed om, hvordan vi skal agere i forhold til den fremtidige produktion. Det er næsten det værste, siger han til Dansk Kvæg Nyt.

Læs også