Halmladen på Fynsværket indviet

MILJØ: Når den nye halmfyrede blok på Fynsværket kommer i fuld drift, vil CO2-udledningen kunne reduceres med 245.000 tons årligt.

- Vi passerer i dag en milepæl for miljøet. Når Fynsværkets nye halmfyrede kraftvarmeblok kommer i drift i løbet af efteråret, vil der ved afbrænding af 170.000 tons halm om året i verdens største halmfyrede kedel produceres ca. 200 millioner kWh el, svarende til forbruget i ca. 40.000 husstande.

- Varmeproduktionen kan dække varmebehovet i ca. 20.000 husstande og vil dække ca. 15 procent af Odenses varmebehov. Miljøet bliver den helt store vinder, idet halmen erstatter ca. 100.000 tons kul, og dermed reducerer udledningen af CO2 med ca. 254.000 tons om året.

Det sagde Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse, da Fynsværket i Odense forrige torsdag indviede værkets nye halmlade med faciliteter til automatisk aflæsning, vejning og måling af vandprocent i halmen.

Forsinket start
Indvielsen blev overværet af Danske Halmleverandørers bestyrelse, repræsentanter for Fynsværkets ledelse og Vattenfall A/S, som ejer det fynske kraftværk, samt en række fynske maskinhandlere, maskinstationsejere og op mod et halvt hundrede halmleverandører.

Færdiggørelsen af den halmfyrede blok på Fynsværket har været noget forsinket som følge af vanskeligheder med at få leveret maskindele til tiden, men kraftværkschef Klaus Winther forventer, at prøvekørsel af anlægget vil starte midt i juli, og at den egentlige drift kan igangsættes til efteråret.

Stor kapacitet
Umiddelbart før indvielsen af halmladen havde Fynsværket fået godkendt dampblæsning af kedelanlæg, hvilket var foregået med halmfyring.

Det første »officielle« læs halm blev af et lastvognstræk fra firmaet Halm80 i Skalkendrup kørt ind på Fynsværket på selve indvielsesdagen - og med halmleverandørernes formand, Hans Stougaard, som passager i førerhuset.

Halmen blev læsset af med værkets nye, fuldautomatiske kran, der samtidig med aflæsningen vejer halmballerne og måler disses vandprocent elektronisk. Kranen håndterer et lag baller ad gangen - 12 baller à godt 500 kg - og placerer ballerne i halmladen. Aflæsningsfaciliteterne er i øvrigt indrettet med to indkørselsbaner ved siden af hinanden, så to lastbiltræk kan aflæsses på samme tid.

Når halmværket kommer i fuld drift, vil der kunne aflæsses 55-60 læs pr. dag, og med halmladen fyldt vil der kunne være halm nok til værkets drift fra lørdag til mandag morgen.

Godt for fynsk landbrug
Blandt gæsterne ved indvielsen af halmladen var formanden for landboforeningen Centrovice, Niels Rasmussen, Stenstrup. Han glædede sig over, at der med den halmfyrede kraftvarmeblok på Fynsværket er skabt et godt forretningsgrundlag for fynske landmænd.

- Man har forhandlet sig frem til gode priser, sagde Niels Rasmussen. Og prissætningen er udformet sådan, at man melder halm ind til den pris, man vil have, hvorefter de samlede bud afgør, om man får halmen solgt til den indmeldte pris. Jeg håber, at fynske landmænd får en forretning ud af at levere halm.

Halmleverandørernes formand, Hans Stougaard, ærgrede sig over, at færdiggørelsen af værket er blevet forsinket, men roste Vattenfall for den måde, tingene har været håndteret på.

- Vi kender alle H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, sagde Hans Stougaard. Jeg håber, at vi nu har haft alle besværlighederne, og at Vattenfall og Fynsværket vil springe ud som en smuk svane.

En milepæl
Også kraftværkschef Klaus Winther, Fynsværket, glædede sig over indvielsen af halmladen, som han betegnede som en milepæl i Vattenfalls intentioner om at blive CO2-neutral i 2030.

- Vi håber, det gode samarbejde med halmleverandørerne og halmleverandørforeningen vil fortsætte - med mere brændsel fra dansk landbrug - frem mod at blive CO2-neutral, sagde Klaus Winther. Dette er første skridt i en lang rejse. Vi ser frem til de kommende licitationer, og vi håber at komme til at brænde rigtig meget halm af. Helst tættere på 190.000 tons end 150.000 tons om året.

Odenses borgmester, Jan Boye, glædede sig til, at halmafbrændingsanlægget bliver indviet til efteråret. Det vil være et kæmpe bidrag til Odenses miljøpolitik med nedbringelse af CO2-udledningen, understregede borgmesteren, der takkede alle, som har kæmpet for at få værket op at stå.

Læs også