Torben Hansen ny formand for bioenergi

SKIFTE: Sjællandsk landbo-formand afløser Hans Stougaard som formand for den vigtige Bioenergisektion i Dansk Landbrug.

Bestyrelsen i Dansk Landbrug har netop udpeget formanden for landboforeningen Gefion, Torben Hansen, Helsingør, som ny formand i organisationens Bioenergisektion.

Den sjællandske landbo-formand afløser fynske Hans Stougaard, der har valgt at trække sig efter at have været formand siden Bioenergisektionen blev oprettet for to år siden.

- Torben Hansen har evnen til at samle kræfterne og medvirke til at udnytte landbrugets muligheder i praksis på bioenergi-området, siger viceformand i Dansk Landbrug, Michael Brockenhuus-Schack, som begrundelse for, at valget faldt på Torben Hansen som formand.

Derudover er Torben Hansen bestyrelsesmedlem i Landsudvalget for Planteproduktion – et udvalg, som Dansk Landbrug har besluttet skal være repræsenteret i Bioenergisektionen.

Ændret
Den nye formand for bioenergisektionen kommer til at stå i spidsen for en reorganiseret bestyrelse, hvor nye interessegrupper i landbruget får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Dansk Landbrug har således sørget for, at området Flerårige energiafgrøder er repræsenteret formelt i form af Henrik Bak, og området Forbrænding af fiberfraktioner bliver også formelt tildelt en bestyrelsespost, som ikke er udnævnt endnu.

Til gengæld reduceres Danske Halmleverandørers indflydelse, idet foreningen går fra at sidde på reelt halvdelen af bestyrelsesposterne til nu »kun« at sidde på to ud af otte medlemmer.

Michael Brockenhuus-Schack begrunder reorganiseringen af bestyrelsen med, at landbrugets udfordringer på området ændres. I starten var der helt naturligt et meget stort fokus på halm som energikilde, og nu får andre afgrøder/produkter i stigende omfang betydning, forklarer han.

- Set i lyset af den udvikling har vi fundet det vigtigt at sikre, at dem, der sidder i bestyrelsen, repræsenterer bredden på området, så landbruget bedst muligt udnytter de muligheder, der er for at fortsætte og udbygge det gode arbejde, den tidligere bestyrelse med Hans Stougaard som formand varetog.

Nytænkning
Den nyvalgte formand Torben Hansen lægger da også stor vægt på at samtænke landbrugets primære produktion, produktionen af bioenergi og erhvervets miljø- og klimaudfordringer.

- Det er et uhyggeligt spændende område. Jeg tror, at landbrugets produktion af energi bliver en meget vigtig faktor, som kan være med til at løse landbrugets udfordringer på klima- og miljøområdet. I denne udvikling, hvor landbruget skal fire- eller femdoble sin energiproduktion, skal der nytænkes inden for alle områder: Halm, energiafgrøder, osv., siger Torben Hansen til Effektivt Landbrug.

Hans egen baggrund af blandt andet, at han har været formand for Borup Halmvarmeværk i knap 20 år. Torben Hansen, der i dag er 48 år, ejer gården »Nordgården« ved Herfølge.

Den nye bestyrelse i Dansk Landbrugs Bioenergisektion ventes at holde sit første møde først i februar måned.

Læs også