Enklere regler er på vej

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Ifølge Mariann Fisher Boel er en regelforenkling på Kommissionens dagsorden. Det hævdede EU-parlamentsmedlem Niels Busk ved Tolvmandssektionens årsmøde i går.

Regelforenkling fyldte en hel del i debatten på Tolvmandssektionens årsmøde i går på Nyborg Strand. Formanden for Dansk Landbrug, Peter Gæmelke, der var gæst ved årsmødet, gav følgende besked til Venstres EU-parlamentsmedlem Niels Busk:

- Du har gjort det godt i Bruxelles, men du har efterhånden været der en del år. Og du bliver altså nødt til at lytte til den kritik, der kommer her hjemmefra om krydsoverensstemmelserne. Vi skal have skåret to tredjedele af bestemmelserne væk, og for min skyld kan vi godt afskaffe braklægningsordningerne, fastslog Peter Gæmelke.

I sin replik muntrede Niels Busk sig over sin erfaring fra et langt liv, hvor intentionen om forenklinger og afbureaukratisering hører til enhver ministers tiltrædelseserklæring.

- Men nu er det nødvendigt, og så sent som i går har landbrugskommissær Mariann Fisher Boel pointeret - og efter eget udsagn i øjenkontakt med sine embedsmænd - at nu skal der ske forenklinger. Det er jeg helt enig i, men jeg ved også, at det bliver svært, sagde Niels Busk.

Også Jacob Bagge Hansen fra Landbrugsraadets Bruxelles-kontor forholdt sig til behovet for regelforenklinger:

- Rimelighed og forenklinger er to modsatrettede størrelser og svære at forene. Og vi ser jo, at der nemt opstår nationale ordninger, som blot gør det samlede billede mere kompliceret.

- Som jeg ser det, mener jeg, man fra dansk side bør slå endnu hårdere på at få sikret fælles og ens løsninger i EU. Det har altid tjent danske landmænd bedst, og de har altid kunnet klare sig godt på lige vilkår, sagde Jacob Bagge Hansen.

Læs også