Miljø kommer før landbrug

(LANDBRUG SYD) - Landbruget må indstille sig på skærpede miljøkrav, men det betyder ikke at det ikke kan udvikle sig og udvide, lød det fra miljøminister Connie Hedegaard, der i sidste uge stillede op til debat på Agerskov Kro.

Nogle ville måske sige, hun havde vovet sig ind i løvens hule – selv lagde hun op til debat og nye inputs fra landbruget selv, som hun ville tage med hjem til Christiansborg, miljøminister Connie Hedegaard, der mandag i sidste uge var mødt op til debat med landbruget selv i form af formand for Sønderjysk Landboforening, Gert Karkov, og de fremmødte landmænd, der alle var samlet til debatmøde på Agerskov Kro.

Og debat og uenighed blev der. Efter en halv times indlæg fra Connie Hedegaard, hvor hun fremlagde sin og regeringens visioner omkring den fremtidige landbrugsudvikling, var det Gert Karkov, der tog over, og i sit indlæg kom ind på en række konkrete emner omkring VVM-godkendelser og ikke mindst de særligt naturfølsomme områder, hvor han såede tvivl om, hvorvidt beregningerne omkring belastning fra landbruget holdt stik.

Og ikke overraskende havde Connie Hedegaard og Gert Karkov svært ved at »finde hinanden« i den sammenhæng. Noget af det eneste, de kunne blive enige om, var dog, at en fortsat dialog mellem landbruget, Skov- og Naturstyrelsen og dermed Miljøministeriet er vigtig.

- Jeg har set flere spændende løsninger indenfor gylleseparation, og det er områder som her, landbruget bør gå ind og investere, lød det fra Connie Hedegaard i forbindelse med sit indlæg.

Og det fik flere af de fremmødte landmænd til at fremføre det synspunkt, at pengene allerede er brugt til ekstra jord i forbindelse med arealkrav ved udvidelser.

Men miljøministeren holdt fast – der er brug for langsigtet planlægning i landbruget. Så penge til køb af mere jord i stedet kan bruges til miljøteknologi, og dermed samtidig være med til at gøre Danmark førende på området.

Samtidig tilbageviste hun kritik omkring afslag på udvidelser med selv små merbelastninger af naturen.

2 – 3 års sagsbehandlingstid omkring udvidelsessager er lang tid. Alt for lang mener landmændene, hvoraf flere sammen med Gert Karkov overfor Connie Hedegaard påpegede, om ikke der kunne gribes ind – evt. endda med en tidsfrist på maksimalt et år – men heller ikke her var der meget hjælp at hente – i hvert fald ikke lige nu:

- Jeg har ikke flere penge, der kan tilføres amterne for at få sagsbehandlingstiden ned, sagde Connie Hedegaard, der dog refererede til et igangværende udvalgsarbejde, der skal på det.

Også forslaget om miljøgodkendelser ved 75 dyreenheder (DE) og definitionen af særligt naturfølsomme områder fik hårde ord med på vejen. Her henviste ministeren igen til igangværende udvalgsarbejde, der ser på de emner.

Læs også