Udvikling af svineproduktion nødvendig

(LANDBRUG SYD) Danske svineproducenter skal have bedre mulighed for at udvikle og effektivisere bedrifterne, for det reducerer miljøbelastningen, mener Landsudvalget for Svin.

Stigende international konkurrence betyder, at danske svineproducenter hele tiden må udvikle og effektivisere bedrifterne for at bevare konkurrenceevnen. Men netop den udvikling kan være med til at reducere miljøbelastningen og forbedre dyrevelfærden. Landmænd skal derfor have bedre muligheder for at udnytte stordriftsfordele og for at etablere både sohold og slagtesvin på samme ejendom med de samdriftsfordele, der følger med, mener Landsudvalget for Svin.

En ny rapport fra Landsudvalget sætter fokus på svineproduktionens internationale konkurrenceevne og de hjemlige rammevilkår.

- Og jeg vil understrege, at det er en rapport, der er lavet af uvildige og eksterne personer. På baggrund af rapporten foreslår vi, at rammevilkårene ændres på tre hovedområder, som vi vil arbejde politisk for i de kommende år, siger Lindhart B. Nielsen.

For det første skal den enkelte landmand for at kunne planlægge og udnytte staldkapaciteten fuldt ud have bedre muligheder for at samle og flytte dyr. Forudsat at produktionen ikke øges, og at der ikke opstår nye gener for eventuelle naboer.

- Dernæst skal miljøvurderingen (VVM) effektiviseres, så miljøvurdering bliver fælles teknisk grundlag for bygherrer og myndigheder. Desuden mener vi, at en tilpasning af ejerkravet til jord er nødvendig, fordi det ingen betydning har for miljøet, om landmanden eller naboen ejer den jord, der skal modtage gylle, siger Lindhart B. Nielsen.

Læs også