Glimmerbøsserne er gået på vingerne

(Effektivt Landbrug) ANGREB: Varmegrader over 10 øger risikoen for angreb af glimmerbøsser i vinterrapsen. Så det er nu, markerne skal ses efter for den lille bille.

Når temperaturen runder de 10 grader, går glimmerbøsserne på vingerne og starter indflyvningen i vinterrapsen. For nogle uger siden blev der set enkelte eksemplarer i luften, så derfor er det tiden at få rapsmarkerne gået efter for de små sorte skadedyr.

- I den kommende tid skal man i marken og se efter hver eller hver anden dag, for det er lige nu, rapsen er allermest følsom. Når først der er gule blomster på planterne, så kan de tåle noget mere, siger landskonsulent Poul Henning Petersen, Landscentret, der anbefaler, at glimmerbøsserne bekæmpes, når den vejledende skadestærskel er overskredet.

Bekæmpelsestærsklen i vinterraps i det tidlige knopstadium er tre glimmerbøsser pr. plante, og i det sene knopstadium er det fem-seks glimmerbøsser pr. plante. Ved begyndende blomstring er bekæmpelse af glimmerbøsser kun aktuel ved meget kraftige angreb i størrelsesordenen over 20 glimmerbøsser pr. plante.

Glimmerbøsserne skader rapsen ved at ødelægge knopperne, så skulpesætningen fejler, og der fremkommer golde stilke. Udbyttetabet kan dog variere meget. Hvis planterne er i god kondition og har masser af vand og næring, vil deres evne til at kompensere være stor, ifølge seniorforsker Lars Monrad Hansen, Forskningscenter Flakkebjerg.

- Hvis det derimod har været meget tørt, så vil nogle få glimmerbøsser kunne give et væsentligt økonomisk udbyttetab, påpeger forskeren.

Et andet problem er, at glimmerbøsserne mange steder har udviklet resistens mod pyrethroider, det vil sige mod Fastac, Karate og IT Cypermethrin.

- Den pyrethroidresistens, vi har set i Danmark, har i nogle tilfælde været så kraftig, så glimmerbøsser udsat for helt op til fire gange normaldosis overlevede, påpeger Lars Monrad Hansen, som anbefaler, at man ikke sprøjter med mere end normaldosis, da resistente glimmerbøsser vil overleve og efterfølgende – på grund af deres nedarvede resistens – komme til at udgøre en større del af populationen.

Landscentret anbefaler Mavrik til bekæmpelse af glimmerbøsser. Mavrik er også et pyrethroid, men undersøgelser har vist, at midlet stadig har en rimelig god effekt mod resistente glimmerbøsser. Anbefalingen er generel, da man ikke på forhånd kan afgøre, om glimmerbøsserne i en given mark er resistente overfor pyrethroider. Den anbefalede dosis er 0,2 liter Mavrik pr. hektar svarende til en hektarpris på 113 kroner.

Læs også