Mere end 1,1 milliard til landdistrikterne

Regeringen præsenterer i dag 14 nye initiativer for at styrke udviklingen i landdistrikterne. De nye initiativer skal gennemføres i 2006 inden for en samlet ny ramme på 320 millioner kroner.

- Det har høj prioritet for regeringen at sikre en bred udvikling i hele Danmark. Flere landdistrikter har fået vendt en negativ udvikling, hvor lukninger af arbejdspladser og fraflytninger har præget billedet. Men andre steder er der stadig problemer. Regeringen vil gerne give en hjælpende hånd til de mange ildsjæle og lokale kræfter, der gerne vil skabe nyt liv på landet. Det gør vi med den nye pakke af 14 initiativer, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

De 320 millioner kroner er midler udover den indsats på ca. 800 millioner kroner, der i forvejen ligger i landdistriktsprogrammet for 2006. Samlet bliver indsatsen næste år på over 1,1 milliard kroner. EU finansierer halvdelen af udgifterne til landdistriktsprogrammet.

Blandt de 14 nye initiativer, der støtter op om regeringens samlede landdistriktspolitik, er:

• 60 millioner kroner til innovative investeringer i fødevarevirksomheder. Eksempelvis nye typer fødevarer, emballager eller produktionsmetoder.

• 60 millioner kroner til at udvikle og afprøve konkrete metoder til at reducere lugtgener fra primært svinebrug.

• 37 millioner kroner til ”Vand og Natur”. Forbedret adgang til natur og en sammenhængende indsats for vandløb, ådale og søer samt genskabelse af højmoser.

• 10 millioner kroner til attraktive kultur- og fritidsaktiviteter, der kan udvikle og markedsføre landsbyer.

- Der er tre pejlemærker for fremtidens udvikling på landet. For det første skal vi sikre, at de virksomheder, der ligger på landet fornyr sig, så de kan udvikle nye arbejdspladser. Det gælder ikke mindst inden for fødevareområdet. For det andet skal vi fremme en udvikling, der sikrer natur og miljø. For det tredje skal der være så gode levevilkår som muligt. De tre pejlemærker skal vi nå ved at engagere de lokale kræfter,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fra 2007 vil der komme et helt nyt landdistriktsprogram. For at sikre det lokale engagement i udarbejdelsen af programmet iværksætter Fødevareministeriet i den kommende tid en række initiativer. Det drejer sig blandt andet om brede debatter og en landsdækkende konference om Danmarks samlede landdistriktspolitik. Samtidig iværksættes der partnerskaber med en række forskellige aktører, som skal være med til at føre initiativerne ud i livet. Debatten vil både dreje sig om indsatsen i 2006 og i de efterfølgende år. Det nye program vil få øgede midler i takt med, at der overføres penge fra den gamle landbrugsstøtte til udvikling af landdistrikterne.

Læs også