Kærlige blikke mod Polen

(LANDBRUG SYD) Mange landmænd sender interesserede blikke mod Polen, hvor landbruget i forhold til effektivitet og moderne metoder mange steder er ganske uberørt. Mulighederne og faldgruberne for dem, der bejler til landet, var emnet for en tema-dag for nylig.

Interessen for at slå sig ned som landmand i Polen er stærkt stigende blandt danske landmænd. Det var tydeligt, da Dansk Landbrugsrådgivning og den danske ambassade i Warszawa i fællesskab holdt temamøde på Koldkærgaard Konferencecenter den 18. marts.

- I alt 50 landmænd og landbrugskonsulenter deltog i arrangementet, hvor en række oplægsholdere gav en grundig indføring i det potentiale, der ligger i landbrugsproduktion i Polen. Samtidig fortalte de dog også om, de vanskeligheder og faldgruber, som landmænd skal tage sig i agt for, fortæller Grete Rahbek fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

De 40 millioner polakker oplever for tiden en vækstrate på hele 5,5 procent mod vores hjemlige to procent. Væksten er ujævnt fordelt, så trods lave gennemsnitslønninger og stor arbejdsløshed stiger efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer især i byerne.

Udenlandske selskaber er stærkt på vej ind i både detailhandel og forædlingsvirksomhed, og dette vil, sammen med indførelse af EU-normer på alle områder, skærpe kravet til både kvalitet og produktivitet. Det er her de danske landmænd kommer ind i billedet. De kan nemlig udnytte det forspring, de har. Det vil ske dels ved eksport til Polen, som forventes at blive blandt Danmarks fem vigtigste eksportmarkeder, dels ved egentlig produktion i landet.

- Selv om mulighederne er store, så er det altafgørende, at man gør sit hjemmearbejde ordentligt. Man skal sætte sig grundigt ind i de lokale regler – og ikke mindst rette sig efter dem. Endelig er det også utrolig vigtigt, at man sørger for at have et godt forhold til lokalbefolkning og myndigheder, siger Grete Rahbek.

Læs også