Store udsving for kartoffelavlere

(Effektivt Landbrug) UROLIGT MARKED: Prisen på kartofler er næsten halveret på et år, og det går langsommere med afsætningen.

Denne vinter er Jørgen Kviesgaards humør ikke helt på samme niveau som sidste år. I hvert fald ikke, når det gælder afsætningen af spisekartofler. - Lige nu har vi ikke for god afsætning for 2004-avlen, og prisen er helt nede på 50 kroner per hkg a conto. I modsætning til 2003 kniber det med afsætningen, og vi har stadig mange kartofler liggende herhjemme. - Kvaliteten er ikke så god som året før, fordi det var meget vådt i efteråret, da vi skulle tage kartoflerne op. Det går ud over kvaliteten, og når det kniber med afsætningen, stiger kravene til kvaliteten, forklarer Jørgen Kviesgaard.

Så var det sjovere for Jørgen Kviesgaard i 2003. Her var både optageforholdene og kvaliteten bedre og der var bedre afsætning for spisekartoflerne. - A conto-prisen lå dengang på 90 kroner pr. hkg, og vi fik en efterbetaling på en 20-30 kroner pr. hkg. - Også et normalt år er der naturligvis et svind. Man regner med, at af et bruttoudbytte på 450-500 hkg pr. hektar kan der leveres mellem 350 og 420 hkg færdigvare. Noget af svindet er lagersvind, og her regner man med 10 procent for kartofler, der har ligget på lager frem til marts måned. - Så er der de frasorterede kartofler, affaldet, som vi kalder det. Det kører vi ud til en kvægbruger, som fodrer med det. Her får vi en 10-15 kroner pr. hkg. Indtil melfabrikken lukker ned i december, er der også mulighed for at komme af med frasorterede kartofler ad den vej, hvis de kan holde en stivelsesprocent på 13, forklarer Jørgen Kviesgaard.

Afsætningen af kartofler er et kapitel for sig. Jørgen og Hartvig Kviesgaard satser på flere muligheder. - Spisekartoflerne har vi på en såkaldt kombi-kontrakt hos Danespo. Det betyder, at vi enten leverer kartoflerne til spisebrug eller til læggekartofler. For at kunne have en kombikontrakt kræves, at arealerne underlægges markkontrol, selvom det ikke er et krav til spisekartoflerne. Skal de leveres som læggekartofler, sker det typisk i marts-april, mens spisekartoflerne sendes af sted over hele sæsonen. Dels råder Jørgen og Hartvig Kviesgaard over såkaldte tegningsretter. Både til stivelsesproduktion og til den nyetablerede fabrik, der producerer kartoffelpulver. Melsorten er Oleva og til kartoffelpulver anvendes sorten Saturna. Spise- og læggekartoflerne er af sorterne Fakse, Sava og Jutlandia.

Læs også