Kæmpe overskud af smågrise

(Effektivt Landbrug) Puljeomsætning under pres.

Det største overskud, der indtil dato er konstateret i Danmark, var en del af årsagen til, at puljeomsætningen kom under pres det meste af 2004, konstaterede formanden for SPF-Danmark, Per Frandsen, på selskabets årsmøder.

- Smågriseproduktionen i Danmark steg samtidig med, at mindre slagtesvineproducenter valgte at lade staldene stå tomme på grund af den lave slagterinotering. Der er heller ikke bygget så mange nye slagtesvinestalde.

- Det hænger igen især sammen med, at nyetablerede unge landmænd vælger at etablere sig med smågriseproduktion frem for slagtesvineproduktion. Og sidst, men ikke mindst nåede eksporten ikke et niveau, der kunne afbøde det store overskud af smågrise. Værst er det gået ud over smågriseproducenter, der leverer små portioner af smågrise.

- Med et stigende fokus på alt-ind/alt-ud produktion i slagtesvineholdet er det afgørende, at smågriseproduktionen i fremtiden indrettes på en leverancemængde pr. gang, som svarer til det, slagtesvineproducenterne efterspørger, sagde Per Frandsen.

Selv om den beregnede notering anvendes i 75 procent af alle griseringe, giver de store udsving i puljenoteringen af og til anledning til, at købere eller sælgere forlanger noteringsgrundlaget taget op til revision afhængigt af, om det er puljenoteringen eller den beregnede notering, der er lavest.

Presset var størst i de måneder, hvor den gennemsnitlige puljenotering lå væsentlig under den beregnede SPF-notering.

- Men det er helt klart SPF-selskabets anbefaling, at parterne i griseringene ikke bør lade sig påvirke af de noteringsudsving, der forekommer på puljenoteringen. Det er væsentligt at huske på, at puljenoteringen trods alt kun sættes på grundlag af 10 procent af omsatte grise, sagde Per Frandsen.

Læs også